Välkommen till en kurs där föreläsare Agnes Larfeldt och Kajsa Tiderman bland annat redogör för hur tillståndsprövningen praktiskt går till.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,69 av 5,0 ⭐


Kursen riktar sig till den som arbetar praktiskt med tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Agnes Larfeldt och Kajsa Tiderman går igenom grundläggande begrepp och relevanta bestäm­melser för miljöfarliga verksamheter i miljöbalken och anknytande lagstiftning samt den viktigaste EU-rättsliga regleringen inom området.

Tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet behandlas samt vilka verksamheter kräver prövning eller anmälan, hur tillståndsprövningen praktiskt går till och vilket underlag som krävs. Kursen innehåller även en genomgång av tillsyn och kontroll samt av relevant praxis på området.

Under dagen får du kunskap om bland annat

  • Tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet
  • Beskrivning av lagar och regler och hur dessa förhåller sig till varandra
  • Övergripande beskrivning av de olika stegen i prövningsprocessen

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Miljörättens regelsystem
– Miljölagstiftningens utformning
– Beskrivning av lagar och regler och hur dessa förhåller sig till varandra
– EU-rättens inverkan
Olika aktörer och deras roller
– Prövningsmyndigheterna
– Tillsynsmyndigheter
– Verksamhetsutövare (hur definieras och tolkas detta begrepp)
– Andra aktörer såsom fastighetsägare och ideella organisationer (något om talerättsfrågor)

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet
– Vilka verksamheter kräver prövning eller anmälan
– Övergripande beskrivning av de olika stegen i prövningsprocessen
– Prövningens avgränsning och samordning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
forts Tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet
EU-rättsliga bestämmelser av betydelse för tillståndsprövningen
– MKB-direktivet, IED-direktivet, Avfallsdirektivet
– Gränsdragning mot vattenverksamhet

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Underlaget för prövningen
– Anmälningsprocessen
– Samrådsprocessen
– Krav på miljökonsekvensbeskrivningen och annat underlag
– Innehållet i ansökan
Kontroll
– bestämmelser, krav och utformning av kontrollprogram

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 27 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Agnes Larfeldt
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Kajsa Tiderman
Jurist
Läs mer