Välkommen till kursen Rättigheter och marksamverkan med BG Institutes succépar, professor Ulf Jensen och lantmätare Fredrik Warnquist. Kursen ger dig en praktisk och professionell översikt inom arrende, tomträtt, servitut, vägrätt, ledningsrätt och marksamverkan.

Livesändning – kurstillfället den 23 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursen syftar till att på ett koncentrerat och effektivt sätt jämföra hur rättigheter i fastigheter utövas och uppstår. Samverkan mellan rättighetshavare och fastighetsägare kan ske på olika sätt, och i varje situation finns det valmöjligheter. Kursen ska visa på grunderna för att välja det bästa alternativet.

Föreläsarna har under många år undervisat tillsammans med stor framgång. Kombinationen av en professor och en lantmätare har visat sig vara mycket uppskattat av kursdeltagare som verkar inom fastighetsrätten.

Kursdagen ger dig en uppdatering kring:

 1. Tomträtt
 • Likheter och skillnader mot fastighetsägande
 • Upplåtelsens former
 • Tillåtet och otillåtet i tomträttsavtalen
 • Avgälden
 • Uppsägning
 1. Arrende
 • Valet mellan arrendeformer
 • Upplåtelsens former
 • Tillåtet och otillåtet i arrendeavtalen
 • Arrende som säkerhet
 1. Servitut
 • Avtalsservitut
 • Upplåtelsens former
 • Tillåtet och otillåtet i servitutsavtal
 • Fastighetsbildningsservitut
 • Ändring och upphävande
 1. Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar
 • Ändamålen och andra samfälligheter
 • Lantmäteriförrättningen
 • Ändring och upphävande
 • Olika förvaltningsformer
 • Styrelsens och stämmans befogenheter
 1. Ledningsrätt
 • Ändamålen, ledningar och tillbehör
 • Lantmäteriförrättningen
 • Från avtal till ledningsrätt
 • Ledningshavarens befogenheter och fastighetsägarens begränsningar
 1. Vägrätt för allmänna vägar
 • Vägrättens innehåll
 • Kommunala gator och allmänna vägar
 • Planprocessen och villkor

Målgrupp

Advokater och andra jurister, markexploatörer på kommuner eller fastighetsbolag och alla som arbetar med stora byggprojekt.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Arrende och tomträtt

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Servitut

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Ledningsrätt och vägrätt

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Ulf och Fredrik är som ler och långhalm. En härlig mix som kompletterar varandra med massor av kunskap, erfarenhet och humor. Utvecklande och underhållande!

Medarbetare på Örebro Kommun