BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till kursen Rättigheter och marksamverkan med BG Institutes succépar, professor Ulf Jensen och lantmätare Fredrik Warnquist. Kursen ger dig en praktisk och professionell översikt inom arrende, tomträtt, servitut, vägrätt, ledningsrätt och marksamverkan.

Kursen syftar till att på ett koncentrerat och effektivt sätt jämföra hur rättigheter i fastigheter utövas och uppstår. Samverkan mellan rättighetshavare och fastighetsägare kan ske på olika sätt, och i varje situation finns det valmöjligheter. Kursen ska visa på grunderna för att välja det bästa alternativet.

Föreläsarna har under många år undervisat tillsammans med stor framgång. Kombinationen av en professor och en lantmätare har visat sig vara mycket uppskattat av kursdeltagare som verkar inom fastighetsrätten.

Som kursdeltagare får du kunskap om

 1. Tomträtt
 • Likheter och skillnader mot fastighetsägande
 • Upplåtelsens former
 • Tillåtet och otillåtet i tomträttsavtalen
 • Avgälden
 • Uppsägning
 1. Arrende
 • Valet mellan arrendeformer
 • Upplåtelsens former
 • Tillåtet och otillåtet i arrendeavtalen
 • Arrende som säkerhet
 1. Servitut
 • Avtalsservitut
 • Upplåtelsens former
 • Tillåtet och otillåtet i servitutsavtal
 • Fastighetsbildningsservitut
 • Ändring och upphävande
 1. Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar
 • Ändamålen och andra samfälligheter
 • Lantmäteriförrättningen
 • Ändring och upphävande
 • Olika förvaltningsformer
 • Styrelsens och stämmans befogenheter
 1. Ledningsrätt
 • Ändamålen, ledningar och tillbehör
 • Lantmäteriförrättningen
 • Från avtal till ledningsrätt
 • Ledningshavarens befogenheter och fastighetsägarens begränsningar
 1. Vägrätt för allmänna vägar
 • Vägrättens innehåll
 • Kommunala gator och allmänna vägar
 • Planprocessen och villkor

Målgrupp

Advokater och andra jurister, markexploatörer på kommuner eller fastighetsbolag och alla som arbetar med stora byggprojekt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Arrende och tomträtt

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Servitut

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Ledningsrätt och vägrätt

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

09 Apr 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 09 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 9 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer