Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

En arbetstagares sjukdom och rehabilitering kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren och därför bör man agera tidigt och förebyggande. Kraven på arbetsgivaren vid rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering är många och höga och under kursen går vi igenom komplexa problemställningar och case.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,77 av 5,0 ⭐


Kursen ger dig både kunskap och konkreta verktyg för att kunna hantera uppkomna frågor på bästa sätt samt innehåller de senaste uppdateringarna på vad som händer inom det rättsliga området, såsom praxis och lagändringar.

Sjukskrivningar och ohälsa är ett utbrett problem på våra arbetsplatser och inte minst långtidssjuka i Covid-19:s spår. För arbetsgivaren kan det vara svårt att veta vilket ansvar som vilar på denne och vilket som vilar på arbetstagaren. Försäkringskassans skärpta praxis påverkar våra arbetsplatser och ”sjuknärvaron” riskerar att öka.

Det görs också ständigt förändringar i regelsystemet. Arbetsgivaren har återigen ett tydligt ansvar att upprätta en rehabiliteringsplan tidigt i sjukskrivningsprocessen. Arbetsmiljöverket har utarbetat nya förskrifter med ett tydligt fokus på arbetsgivarens skyldigheter att genomföra arbetsanpassning och AFS 2020:5.

Under kursen går vi ännu djupare igenom regelförändringar samt den senaste praxisen från Arbetsdomstolen. Kursen ger dig fördjupad kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare. Som kursdeltagare får du ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor och arbetsanpassning/omplacering. Föreläsarens angreppssätt är praktiskt med målet att du ska kunna använda kunskaperna direkt i ditt arbete. Kursen bygger delvis på case och grupparbeten. Det går utmärkt att delta digitalt via Zoom.

Föreläsare

Annamaria Westregård är en av Sveriges bästa och främsta forskare inom arbetsrätten. Hennes specialitet är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.  Detta har hon bevisligen lyckats med då hennes kurser är några av BG Institutes populäraste. Annamaria ger dig en djuplodad genomgång av de krav som ställs på arbetsgivaren, men även vad arbetsgivaren har rätt att kräva av den sjuke arbetstagaren.

Under kursen kommer Annamaria Westregård särskilt att behandla:

  • Vilka krav kan ställas på arbetsgivaren ifråga om arbetsanpassning och vad innebär AFS 2020:5 om Arbetsanpassning?
  • Vilka krav ställs på arbetsgivaren ifråga om omplacering? Det vill säga om inte arbetsanpassning räcker för att arbetstagaren ska kunna arbeta kvar.
  • Vilka krav ställs på arbetsgivarens rehabiliteringsplan och hur långt sträcker sig dennes allmänna utredningsskyldighet?
  • Vad säger Arbetsdomstolens praxis om huruvida en arbetstagare utför arbete av betydelse? När är det saklig grund för uppsägning?
  • Hur ska arbetsgivaren hantera anställningen om en arbetstagare endast bedöms kunna arbeta på deltid framöver?
  • Vilka krav ställs på arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen?
  • Hur ska arbetsgivaren hantera långtidssjukskrivningar som nu spås i Covid-19:s spår? Hur hanterar arbetsgivaren utförsäkrade arbetstagare?
  • Vilka nyheter är på gång i regelverket kring rehab och sjukskrivningar?

AFS 2020:5 från Arbetsmiljöverket om Arbetsanpassning kommer att ingå i kursmaterialet.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till de som arbetar med rehabilitering och arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
AnnaMaria Westregård
Juris. doktor
Läs mer