Skadeståndsjurister arbetar påtagligt ofta med vad som i grunden utgör en och samma övergripande frågeställning. Denna frågeställning kan sägas gälla huruvida skadeståndsansvar i en specifik situation föreligger och, om detta är fallet, vilket belopp den skadeståndsskyldige ska utge till den skadelidande. Arbetet med att besvara denna grundläggande frågeställning brukar sägas gälla praktisk skadeståndsbedömning.

Vid arbetet med praktisk skadeståndsbedömning är det viktigt att skilja mellan kontraktuella och utomkontraktuella situationer. Bedömningsmetoderna är likartade men underliggande regler och principer divergerar. Det är också av största vikt att göra skillnad mellan olika typer av skada. Inom skadeståndsrätten skiljs mellan fyra olika skadetyper, närmare bestämt personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. För de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning olika regler och principer.

Denna utbildning syftar till att mot bakgrund av gängse modeller för praktisk skadeståndsbedömning i respektive utanför kontraktsförhållanden belysa de regler och principer som gäller för ren förmögenhetsskada.

Som deltagare får du bland annat kunskap om

  • Begreppet ren förmögenhetsskada
  • Under vilka förutsättningar den som orsakat ren förmögenhetsskada är skyldig att utge skadestånd
  • Hur skadestånd för ren förmögenhetsskada beräknas
  • Under vilka förutsättningar skadestånd för ren förmögenhetsskada kan bli föremål för jämkning

Utbildningen är praktiskt orienterad innebärande att teoretiska pass varvas med praktiska övningar.

Utbildningen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom skadestånds- och försäkringsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, skadereglerare och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor om skadestånd för ren förmögenhetsskada.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 6 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer