Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!

Livesändning – kurstillfället den 16 december kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Har dina förhandlingar, förhör och möten också förflyttats till en skärm? Sedan coronapandemins början har antalet digitala förhandlingar på Sveriges domstolar, där delar av förhandlingar genomförs digitalt med hjälp av videoteknik, ökat med ca 90 procent jämfört med förra året. Då ökar förstås behovet av att man når ut med sitt budskap varför den här kursen är mer aktuell än någonsin. Nu ska man inte bara övertyga rätten på plats utan dessutom tränga igenom det digitala filtret vilket ställer än högre krav på framträdandet.

Modern forskning visar att det, oavsett fysiskt eller digitalt forum, är så oerhört mycket mer än själva innehållet i ett anförande som påverkar mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap tas emot.

Därmed är god retorik ofta ett direkt avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan de produkter/tjänster etc som erbjuds ofta är försumbar för kunden. Inte minst gäller detta jurister. Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet rörande artikulation och uttryck i övrigt. Studier från bl a IMD och Harvard visar detta påtagligt. I många länder är därför ”speaker training” en viktig del av utbildningen för jurister.

Denna kursdag kommer att hjälpa dig med retoriken kring juridiken såväl i det fysiska som i det digitala sammanhanget. Du får ett grundläggande ramverk, en ”manual”, som skänker trygghet och ökar dina möjligheter att fånga och fängsla, att nå fram med största möjliga effekt samt att, oavsett talarsituation, utstråla estradpondus och inge förtroende med eller utan tekniska hjälpmedel.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.

Citat

Per Furumo föreläsning hos oss på Göteborgs juristklubb vårt jubileumsår 2018 var oerhört inspirerande, för att inte säga trollbindande

Göteborgs juristklubb

Jag har varit på många utbildningar i retorik och presentationsteknik. Per Furumos är den i särklass bästa med konkret, handfast vägledning rakt igenom!

Trafikskadenämnden