Välkommen att delta på våra nya kurser i ekonomisk familjerätt med de omtyckta föreläsarna Marie Wessel och Magnus Widebeck.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,68 av 5,0 ⭐


När någon dör ska kvarlåtenskapen fördelas genom arvskifte. Då uppstår ofta segslitna tvister mellan legala arvingar. Eller mellan testamentstagare. Eller mellan legala arvingar och testamentstagare. Eller mellan dessa och efterarvingar. Eller mellan på ena sidan laglottsberättigade eller efterarvingar och på andra sidan gåvotagare till gåva som har kränkt rätt till laglott eller efterarv.

En mängd rättsliga frågor uppstår under ett arvskifte. Frågorna är aktuella under olika skeden av tvisten. Vi tar upp arvskifte utan boutredningsman, tvångsskifte, domstolsprocess inför förestående skifte, domstolsprocess som avser klander av tvångsskifte och domstolsprocess som avser klander av testamente och/eller återbäring av gåva.

Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga för att på bästa sätt företräda sin huvudman.

Vi fokuserar på de rättsregler och principer som tvisterna normalt handlar om. Förhållandet mellan dödsbodelägare och legatarier. Hur inverkar testamente (och förmånstagarförordnande) på arvskiftet? Är testamentet ogiltigt? Frågan om delgivning av testamente. Ska testamentet jämkas för att det kränker laglott? Vilken rätt har efterlevande make eller sambo? Vilken rätt har efterarvingar? Hur påverkar förskott på arv? Vilka tillgångar ska ingå i arvskiftet? Hur ska dessa värderas? Hur ska lottläggningen göras? Finns grund för talan mot gåvotagare? Klanderfrister. Bevisbörda och beviskrav diskuteras avseende såväl klander av testamente som det förstärkta laglottskyddet. Vilken utredning behövs?

Både civilrättsliga och processrättsliga aspekter på tvisterna tas upp.

Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång när de företräder en part i en tvist om arv eller testamente.

Vi uppmärksammar relevanta rättsfall och säkerställer att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Är du även intresserad av vår nya kurs Tvister om ekonomisk familjerätt I – Bodelning? Kurserna kompletterar varandra och går att gå i valfri ordning.


”En av de absolut bästa kurserna för oss som processar i arvstvister.”

Hanna Magnusson, deltagare på kursen våren 2024


 

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

 • Förhållandet mellan dödsbodelägare och legatarier
 • Hur ett testamente eller förmånstagarförordnande inverkar
 • Ogiltighet och jämkning av testamente
 • Efterlevande makes och sambos rätt
 • Efterarvingars rätt
 • Hur förskott på arv ska hanteras
 • Vilka tillgångar som ska ingå
 • Hur lottläggningen ska göras
 • Vilka grunder som ger rätt till återkrav av gåva
 • Hur en talan vid domstol bör läggas upp
 • Klanderfrister
 • Hur bevisbördan är fördelad och vilka beviskrav som gäller
 • Hur du kan uppfylla de beviskrav som ställs på din huvudman
 • Hur du kan hindra motparten från att uppfylla sina beviskrav

Målgrupp

Ombud som företräder part i tvister om arv och testamente.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer