Servitut kompletterar fastigheter och kan vara helt nödvändiga för att marken ska kunna användas. Detta är kursen om hur servitut bildas, ändras och upphävs bland mycket annat.

Den här kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen. Valet mellan servitut eller andra slag av avtal eller lantmäteriförrättningar behandlas också.

Som deltagare får du:

 • Ökade kunskaper om hur servitut bildas, ändras och upphävs
 • Hjälp och tips om hur servitutsavtal bör skrivas
 • Kunskap om hur servitut brukar tolkas
 • Kunskaper om hur servitut ändras och upphävs

MÅLGRUPP

Detta är en heldagskurs för advokater och jurister med inriktning mot fastigheter, lantmätare, fastighetsmäklare, exploaterings- och VA-ansvariga på kommuner, byggföretag, kreditinstitut.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  - Servitutets natur och dess användning i upplåtelse genom avtal och beslut i olika sammanhang och enligt flera lagar.
  - Avgränsningen mot andra upplåtelser
  - Servitutets sakrättsrättsliga styrka vid överlåtelse, konkurrens med annan rättighet och fastighetsbildning.
  - De formella kraven på servitutsavtal

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  - Servitutets omfattning.
  - Positiva och negativa servitut
  - Rätt för ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten)
  - Gemensamma servitut, alltså servitut med flera härskande fastigheter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  - Stadigvarande nytta samt funktionellt samband mellan fastigheterna
  - Ändamålsenlig markanvändning och stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten
  - Särskilda villkor för servitut som skapas genom fastighetsbildning
  - Ändring och upphävande av servitut
  - Ogiltighetstalan mot avtalsservitut samt talan om servitutets omfattning och innebörd

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  - Begränsade skyldigheter för ägaren av den tjänande fastigheten
  - Ogiltiga driftsförpliktelser
  - Hur skriver man ett giltigt och välavvägt avtalsservitut?
  - Användningen av officialservitut i praktiken för att uppnå effektiva lösningar.
  - Servitut eller gemensamhetsanläggning?
  - Handräckning och särskild handräckning för att skydda servitut

 • 16.00

  Kursen avslutas