Välkommen till en ny kurs med stort fokus på servitut och allt som kommer omkring området. Föreläsare i denna nya kurs är experterna Ulf Jensen och Nils Larsson.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,50 av 5,0 ⭐


Servitut kompletterar fastigheter och kan vara helt nödvändiga för att marken ska kunna användas. Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen. Valet mellan servitut eller andra slag av avtal eller lantmäteriförrättningar behandlas också.

Som deltagare får du

 • Ökade kunskaper om hur servitut bildas, ändras och upphävs
 • Hjälp och tips om hur servitutsavtal bör skrivas
 • Kunskap om hur servitut brukar tolkas
 • Kunskaper om hur servitut ändras och upphävs
 • Information om gällande rättspraxis

Målgrupper

 • Exploateringsansvariga i kommuner
 • Byggföretag
 • Kreditinstitut
 • Lantmätare
 • Advokater och andra jurister med inriktning mot fastigheter
 • Fastighetsmäklare

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Servitutets natur och dess användning i upplåtelse genom avtal och beslut i olika sammanhang och enligt flera lagar.
 • Avgränsningen mot andra upplåtelser
 • Servitutets sakrättsrättsliga styrka vid överlåtelse, konkurrens med annan rättighet och fastighetsbildning.
 • De formella kraven på servitutsavtal

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Servitutets omfattning.
 • Positiva och negativa servitut
 • Rätt för ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten)
 • Gemensamma servitut, alltså servitut med flera härskande fastigheter

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Stadigvarande nytta samt funktionellt samband mellan fastigheterna
 • Ändamålsenlig markanvändning och stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten
 • Särskilda villkor för servitut som skapas genom fastighetsbildning
 • Ändring och upphävande av servitut
 • Ogiltighetstalan mot avtalsservitut samt talan om servitutets omfattning och innebörd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Begränsade skyldigheter för ägaren av den tjänande fastigheten
 • Ogiltiga driftsförpliktelser
 • Hur skriver man ett giltigt och välavvägt avtalsservitut?
 • Användningen av officialservitut i praktiken för att uppnå effektiva lösningar.
 • Servitut eller gemensamhetsanläggning?
 • Handräckning och särskild handräckning för att skydda servitut

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 29 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer