Välkommen till en ny kurs med stort fokus på servitut och allt som kommer omkring området. Föreläsare i denna nya kurs är experterna Ulf Jensen och Nils Larsson.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,50 av 5,0 ⭐


Servitut kompletterar fastigheter och kan vara helt nödvändiga för att marken ska kunna användas. Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen. Valet mellan servitut eller andra slag av avtal eller lantmäteriförrättningar behandlas också.

Som deltagare får du

 • Ökade kunskaper om hur servitut bildas, ändras och upphävs
 • Hjälp och tips om hur servitutsavtal bör skrivas
 • Kunskap om hur servitut brukar tolkas
 • Kunskaper om hur servitut ändras och upphävs
 • Information om gällande rättspraxis

Målgrupper

 • Exploateringsansvariga i kommuner
 • Byggföretag
 • Kreditinstitut
 • Lantmätare
 • Advokater och andra jurister med inriktning mot fastigheter
 • Fastighetsmäklare

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Servitutets natur och dess användning i upplåtelse genom avtal och beslut i olika sammanhang och enligt flera lagar.
 • Avgränsningen mot andra upplåtelser
 • Servitutets sakrättsrättsliga styrka vid överlåtelse, konkurrens med annan rättighet och fastighetsbildning.
 • De formella kraven på servitutsavtal

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Servitutets omfattning.
 • Positiva och negativa servitut
 • Rätt för ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten)
 • Gemensamma servitut, alltså servitut med flera härskande fastigheter

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Stadigvarande nytta samt funktionellt samband mellan fastigheterna
 • Ändamålsenlig markanvändning och stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten
 • Särskilda villkor för servitut som skapas genom fastighetsbildning
 • Ändring och upphävande av servitut
 • Ogiltighetstalan mot avtalsservitut samt talan om servitutets omfattning och innebörd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Begränsade skyldigheter för ägaren av den tjänande fastigheten
 • Ogiltiga driftsförpliktelser
 • Hur skriver man ett giltigt och välavvägt avtalsservitut?
 • Användningen av officialservitut i praktiken för att uppnå effektiva lösningar.
 • Servitut eller gemensamhetsanläggning?
 • Handräckning och särskild handräckning för att skydda servitut

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 29 Jun 2023

On Demand
T.o.m. 29 Jun 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 29 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer