Kursen behandlar de regler och principer som i svensk utomobligatorisk skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada. Upplägget är praktiskt orienterat och syftar till att steg för steg skildra tillvägagångssättet vid beräkningen av skadestånd avseende sakskada.

Åtskilliga av de olika delfrågor som behandlas under denna kurs i skadeståndsberäkning har hög aktualitet. Ett exempel utgörs av den rättspolitiskt laddade frågan om i vilken utsträckning ett skadestånd avseende sakskada skall reduceras med hänsyn till att den skadade egendomen var gammal och sliten. Ett annat exempel av den av Högsta domstolen avgjorda frågan om värdet på träd som avverkats utan lov.

Den övergripande målsättningen med kursen är att förstärka deltagarnas förmåga att föra en övertygande argumentation beträffande beräkningen av skadestånd avseende sakskada.

Under kursen får du bland annat kunskap om

  • Skadeståndsberäkningens olika delmoment och hur dessa förhåller sig till varandra
  • De ersättningsgilla posterna vid sakskada (sakens värde, kostnader, inkomstförlust/intrång i näringsverksamhet)
  • Hur ersättning för sakens värde beräknas (dagsvärde, marknadsvärde eller bruksvärde?)
  • Hur reparationskostnadsersättning beräknas
  • I vilken utsträckning ett skadestånd avseende sakskada skall reduceras med hänsyn till att den skadade egendomen var gammal och sliten
  • Adekvanskravets betydelse vid skadeståndsberäkningen
  • Innebörden av den skadelidandes så kallade skadebegränsningsplikt
  • Innebörden av den så kallade avräkningsprincipen (compensatio lucri cum damno)

Föreläsare är professor Marcus Radetzki. Kursdeltagare på Marcus tidigare kurser har gett honom det fantastiska föreläsarbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister i försäkringsbranschen, skadereglerare, domare.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

De ersättningsgilla posterna vid sakskada (sakens värde, kostnader, inkomstförlust/intrång i näringsverksamhet)

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ersättning för sakens värde (dagsvärde, marknadsvärde, bruksvärde)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Reparationskostnadsersättning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Allmänna begränsningsprinciper (adekvansprincipen, skadebegränsningsplikten, compensatio lucri cum damno).

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 6 oktober 2022 kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer