Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till denna kurs som går igenom din organisations omställning till hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar. Kursen ger dig perspektiv, modeller och verktyg för att förstå vad hållbarhet handlar om och vad det innebär att bedriva en hållbar affärsverksamhet. Vi går även igenom vilka krav som EU-lagstiftningen ställer på finansmarknadsaktörer och företag avseende rapportering och omställning. Genom kursen får du den översikt som du behöver för att undvika att drunkna i detaljerna i det omfattande hållbarhetsområdet.

Föreläsare är advokat David Frydlinger vid Cirio advokatbyrå, författare till boken ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral” (Norstedts Juridik 2023).

Detta är en kurs för dig om inte bara vill vara en del av problemet med bristande hållbarhet utan också vill vara en aktiv del av lösningen. I takt med den växande kombinerade krisen för klimat, miljö och samhälle och den stora mängden lagregler om hållbarhet som kommer från EU tvingas alla affärsverksamheter ställa om till hållbara affärsverksamheter och investerare tvingas integrera hållbarhet i sina investeringsbeslut. Att beakta hållbarhet håller snabbt på att bli avgörande för fortsatt konkurrenskraft, samtidigt som det också är nödvändigt för att göra det möjligt att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och 2-gradersmålet i Parisavtalet. Hållbarhet berör alla affärsverksamheter och en mängd funktioner i dessa, från styrelse och ledning till juristfunktionen, ekonomi, HR, marknad, inköp, produktion, logistik, försäljning, forskning och utveckling och så vidare.

Men hållbarhetsområdet är svåröverblickbart. Det innehåller en mängd begrepp (taxonomi, dubbel väsentlighet, hållbarhet, hållbar investering och så vidare), akronymer (CSRD, GHG, GRI, SFDR, TCFD, TNFD, SBTi m.fl.), ramverk (Agenda 2030, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter m.fl.), organisationer (FN, EU m.fl.), rättsområden (miljörätt, arbetsrätt, marknadsrätt, anti-korruption m.fl.) och så vidare. Denna komplexitet är i sig ett hinder för omställning till en hållbar affärsverksamhet.

Syftet med den här kursen är att hjälpa dig som deltagare att dels få en överblick i denna komplexitet och samtidigt få konkreta perspektiv och verktyg för att omedelbart kunna börja med de viktigaste områdena i din organisations omställningsarbete och samtidigt anpassa sig till lagens ökande krav.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad är hållbarhet, hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna för att ställa om till hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar?
  • Vilka är de viktigaste EU-regelverken inom hållbarhet som företag måste förhålla sig till och vilket ansvar uppkommer vid bristande efterlevnad?

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna teoretiskt grundad men praktiskt inriktad kunskap om vad som behöver göras för att ställa om till en hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar och samtidigt följa EU:s olika hållbarhetsregelverk.

Målgrupp:

Alla inom företag och organisationer som är en aktiv del av omställningen till hållbar affärsverksamhet och hållbar finansiering: styrelseledamöter, VD, ekonomichef, bolagsjurister, advokater, biträdande jurister, jurister hållbarhetschefer, compliancechefer, investerare, revisorer, hållbarhetsansvariga på bolag med flera.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Vad handlar hållbarhet om och vad är en hållbar affärsverksamhet? På vilka sätt påverkar företag de faktorer i ekonomi och samhälle som leder till ökad eller minskad hållbarhet? Varför är hållbarhet i grunden en moralisk fråga och vad innebär den fundamentala hållbarhetsnormen om tillbörlig aktsamhet? Varför bör fokus läggas på spelreglerna för att bedriva affärsverksamheten?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Vilka är hållbarhetsjuridikens fem nivåer? Hur kommer normen om tillbörlig aktsamhet till uttryck i internationella ramverk och principer? Vad är det huvudsakliga innehållet i regelverk som EU-taxonomin, disclosureförordningen (SFDR) och direktivet om företags hållbarhetsrapportering (CSRD)? Vilken är den idealbild för hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar som EU-lagstiftaren sätter upp?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Vilka är grundkomponenterna i den hållbara affärsverksamheten och rapporteringen av denna enligt EU-regelverken? Går det att möta EU:s idealbild för hållbar affärsverksamhet och samtidigt vidhålla ett bolagssyfte att maximera vinsten för aktieägarna? Hur måste företag tänka och rapportera rörande affärsmodell, strategi och styrning i sin omställning till hållbar affärsverksamhet? På vilket sätt är hållbara investeringar och hållbar affärsverksamhet två sidor av samma mynt?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

På vilket sätt har kontrakt för hållbara investeringar och hållbar affärsverksamhet väsentlig betydelse för om dessa leder till hållbarhet eller ohållbarhet? Varför leder de traditionella kontraktsmodellerna ofta till ohållbara resultat?
Vilka är de första konkreta steg som ett företag behöver ta för att få översikt kring hur omställningen till hållbar affärsverksamhet ska gå till?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

29 Maj 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 29 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Varsågod att ta del av en introduktion i ämnet med föreläsare och advokat David Frydlinger.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
David Frydlinger
Advokat och delägare
Läs mer