20 % på din första kurs med koden nykund20

GROW-modellen är en vanlig utgångspunkt för motiverande coachning och användbar även i arbetslivet. Den anställda måste själv vara positivt inställd till coachningen och motiverad till att göra förändringar för att må bättre.

Modellen har fyra steg som är tänkta att stötta personen till att själva hantera sina problem och komma med konkreta lösningar som för honom eller henne framåt. Som coach och ledare hjälper du den anställda genom att få dem att själva se både problem och möjligheter.

Goal
Ta fram mål för coachningen. Undersök vilket beteende eller vanor som måste förändras och inom vilka tidsramar det kan ske. Titta på värderingar och styrkor.

Reality
Utforska och reflektera över hur verkligheten ser ut idag. Identifiera problem och hinder.

Option
Titta på vilka möjligheter och lösningar som finns. Undersök om det finns hinder och titta på alternativa strategier.

Way forward/will
Säkerställa motivationen som finns för att gå framåt och hur det ska gå till, när det ska ske. Låt det bli en handlingsplan för att nå målen.

 

Vill du lära dig mer? I kursen Strategiskt rehabarbete – ledarskap för hälsosamma och hållbara organisationer får du redskap för att lära dig arbeta med rehab och att få dina anställda att må bra.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE