Kursen ger deltagaren en fördjupad genomgång av ersättningsregler och värderingsmetoder vid olika former av markåtkomst ur fastighetsägarperspektiv.

Markåtkomst kan ske bland annat som vägrätt, ledningsrätt, servitut, fastighetsreglering, expropriation, gemensamhetsanläggningar, rådighetsinskränkningar (ex naturreservat) mm. Oavsett om markåtkomsten sker tvångsvis eller frivilligt så ska en ersättning bestämmas genom fastighetsvärdering.

I princip all ersättning vid markåtkomst grundar sig på reglerna i expropriationslagens 4 kap, dvs marknadsvärdet. Däremot så ser ersättningsregler och värderingsmetoder olika ut beroende på vilken markåtkomst som är aktuell. Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. Ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna.

Vid fastighetsvärdering används tre olika värderingsmetoder för att bestämma marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen. Ortsprismetoden (som är den vanligaste och mest kända), nuvärdesmetoden (förväntad avkastning) och produktionskostnadsmetoden (återanskaffning).

Kursen innehåller teori och diskussion om praktiska fall.

Ersättning vid markåtkomst är en vanlig trätofråga. Samtidigt är ersättningsfrågor ett område som i princip endast lantmätare utbildas inom.


Kursdeltagarna gav, vid senaste genomförandet, kursen snittbetyget 4,49 av 5,0 ⭐


 

Frågeställningar

  • Vad ger ersättning och vad ger inte ersättning?
  • Hur ska jag agera som fastighetsägare och ombud?
  • När ska en egen värderare anlitas och i så fall i vilket skede i processen?

Målgrupp

Jurister, advokater, mark-, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, fastighetsbolag, banker, fastighetsmäklare, skogsbolag, lantmätare m.fl.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Grunderna
– Markåtkomst & rådighetsinskräkningar
– Ersättningsregler – skadeersättning och vinstfördelning
– Värdetidpunkt, uppräkning och ränta

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Värderingsmetoder och värderaren
– Marknadsvärde och avkastningsvärde
– Ortsprismetoden och normer
– Fastighetstaxering
– Fastighetsvärderare

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ersättningsregler och värderingssituationer
– Fastighetsbildningslagen
– Anläggningslagen
– Ledningsrättslagen
– Väglagen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Praktiska fall
– Några olika praktiska exempel

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

05 Mar 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 05 Apr 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället  kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Ove Lundgren
Auktoriserad fastighetsvärderare
Läs mer