Vattentjänstlagen innebär en skyldighet för kommunen att ordna allmänt va för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten om förutsättningarna i 6 § vattentjänstlagen är uppfyllda.

Bakgrund till kursen

Idag brister många kommuner vad gäller utbyggnad av VA till områden som är i behov av vattentjänster. Det saknar betydelse om fastighetsägaren vill ha allmänt VA eller inte. Fastighetsägarens vilja kan ändå få betydelse beroende på hur denne väljer att driva sin sak. Ur kommunens perspektiv är vattentjänstlagen i hög grad en lag som möjliggör utbyggnad av det allmänna VA-nätet. Lagen kan dock användas för att tvinga kommunen att bygga ut de allmänna vattentjänsterna trots att detta blir kostsamt för kommunen eller för VA-kollektivet.

Tillämpningen av 6 § vattentjänstlagen orsakar i dessa frågor en hel del konflikter ute i landet. Några kommuner har valt att inte tillåta exploateringar och ytterligare bebyggelse på landsbygden eftersom det hade blivit dyrt att ordna vatten och avlopp. Det innebär att avgifterna för alla i kommunen skulle behöva höjas.

Kursens innehåll

Frågan om dagvatten och dagvattenplanering har kommit att bli en avloppsfråga och är central för att klimatanpassa bebyggelsen i en kommun. Vad ska egentligen kommunens roll vara i frågan? Frågan är svår dels eftersom dagvatten berör flera lagstiftningar så som Miljöbalken, PBL och Vattentjänstlagen, dels eftersom många anser att det är en fråga som bör engagera staten i större utsträckning.

I denna kurs kommer föreläsaren Stefan Rubensson att gå igenom institutet med kommunala verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten, när dessa är nödvändiga och när andra lösningar kan användas. Kunskap och vidareutbildning om särskilt 6 § Vattentjänstlagen är mycket efterfrågad och det var där vi valde ta fram kursen. Föreläsaren är jurist och miljörättsexpert och har tidigare varit chef för Miljödepartementets rättsenhet. Det miljörättsliga perspektivet således också vara en betydande del av kursens innehåll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, tekniker, miljövetare och planerare som är engagerade i markanvändningsfrågor och som vill lära sig mer om kommunernas skyldigheter.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 21 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer