Denna kurs ger dig en samlad bild över hur markåtkomst för infrastruktur kan genomföras utifrån olika lagstiftningar samt vilka för- och nackdelar som finns med respektive alternativ.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,67 av 5,0 ⭐


Kursen fokuserar främst på den tvingande lagstiftingen för ledningar och vägar. Markåtkomst för ledningar sker genom ledningsrätt och avser då ledningar för el, vatten- och avlopp, tele/data, fjärrvärme mm. Markåtkomst för vägar sker på olika sätt beroende på typ av väg. Allmänna vägar med vägrätt regleras i väglagen, kommunala gator regleras framförallt i plan- och bygglagen men markåtkomsten genomförs ofta genom lantmäteriförrättning.

Kursen behandlar även den indirekta effekt som miljöbalkens regler har på markåtkomst. Slutligen berörs också frågor som gäller hur mark som erhållits tvångsvis ska beaktas vid efterföljande avtal.

Föreläsare är Viktor Falkenström och Fredrik Warnquist, och som deltagare får du kunskap om:

 • Hur går markåtkomst för infrastruktur till, vilka alternativ finns?
 • Vad ska man tänka på som kommun/ledningsbolag
 • Vad ska man tänka på som markägare?
 • Överklaganden av beslut – hur går processen till?
 • Expropriation
 • Ledningsrätt
 • Om ledningsrättslagen inte är tillämplig, vilka alternativ finns?
 • Vägrätt
 • Kommunala gator både inom och utom detaljplan (allmän plats och kvartersmark)
 • Om väglagen och plan- och bygglagen inte är tillämpliga, vilka alternativ finns?
 • Miljöbalken – hinder eller hjälp vid exploatering?

Målgrupp

Mark- och exploateringsansvariga, jurister inom fastighetsrätt, markingenjörer, plan- och byggansvariga som arbetar inom ämnet, beredare, lantmätare, nätchefer och andra med erfarenhet som behöver uppdatera samt fördjupa sina kunskaper.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion om markåtkomst och infrastruktur
Expropriation

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ledningsrätt

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Vägar
Övrig infrastruktur

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Miljöbalkens roll i systemet
Överklagande av beslut

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 24 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Viktor Falkenström
Advokat
Läs mer