En kurs om hur tomträtter fungerar – både i kommersiell verksamhet och i kommuners planarbete.

Tomträtter är av stor betydelse för både kommersiella aktörer och kommuner. Kursen behandlar hur tomträtter fungerar på fastighetsmarknaden och i kommunernas planarbete. Vi tittar bland annat på hur en tomträtt definieras, formella krav vid bildandet av tomträtt, ändamål för tomträtten och aktuella villkor. Fastighetsreglering med tomträtt och expropriation berörs också.

Vi tar även upp förändringar som kan vara aktuella, såsom överlåtelse, avstyckning och uppsägning, och vad som gäller beträffande ersättningar. Reglerna avseende tomträtt åskådliggörs med hjälp av rättsfall, kommunal markanvisningspolicy och andra praktiska exempel. Fredrik Warnquist och Ulf Jensen, experter inom lantmäteri och fastighetsrätt leder dagen.

Kursen ger dig bland annat

  • Ökade kunskaper om hur tomträtter bildas, ändras och upphävs
  • De syften som får tillgodoses i tomträttsavtal
  • Kunskap om vilka faktorer som är av betydelse när tomträttsavgälder ändras
  • Ökad förståelse för vad som förenar fastigheter och tomträtter och vad som skiljer dem åt
  • Kunskaper om inskrivning av och i tomträtt
  • Kunskaper om pantsättning och belåning av tomträtter
  • När är det bättre för kommunen med tomträtt än markförsäljning

Målgrupp

Innehållet har en bred inriktning och passar dig som arbetar med eller berörs av exploateringsfrågor och jurister – vid en kommun eller inom byggföretag, fastighetsbolag, lantmäteri eller fastighetsmäklare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

06 Okt 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 06 Nov 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 6 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer