Genom denna certifiering får du dokumenterade och säkerställda kunskaper för koncernredovisning. Certifiering Koncernredovisning – Nivå 3 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Därmed får du efter avklarad certifiering en stabil grund att stå på i din karriär, oavsett var i den du befinner dig.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 3 är helt och hållet onlinebaserat. Det ger dig friheten att arbeta i din egen takt när det passar dig men samtidigt höra lärarnas förklaringar både när det gäller teorin och de praktiska övningarna.

De som kommer att leda dig fram till din certifiering inom koncernredovisning är redovisningsexperterna Johan Nilsson och Marcus Johansson, de kommer från Finansinspektionen respektive PWC och har med andra ord extensiv erfarenhet och kunskap på området.

I Certifikat 1 fick du lära dig koncernredovisning från grunden med både teori och praktiska övningar.

I Certifikat 2 fick du fördjupa dig ytterligare inom exempelvis intern handel och intern försäljning av anläggningstillgångar, förvärv av dotterbolag under löpande, efterföljande redovisning samt koncernredovisning med minoritetsintresse.

I Certifikat 3 kommer vi bland annat att gå igenom.

 • Relevanta delar av K3.
 • Förvärvsanalys för intressebolag
 • Konsolidering av intressebolag med hjälp av kapitalandelsmetoden
 • Förvärv av underkoncern
 • Tilläggsköpeskilling
 • Utländska dotterbolag inklusive upprättandet av en enkel konsolidering
 • Stegvisa förvärv och avyttringar – transaktioner med minoriteten

Precis som i Certifikat 1 och Certifikat 2 kommer du att få träna på ett flertal pedagogiska exempel.

Det finns även möjlighet att skriva ett prov. Vid godkänt resultat får du ett Certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Målgrupp:

Redovisningsekonomer, redovisningskonsulter, revisorer, redovisningschefer, ekonomichefer.

Förkunskaper:

Kunskap och erfarenhet om redovisning. På Certifikat 3 behövs kunskaper motsvarande innehållet i Certifikat 1 och Certifikat 2.

Syfte med certifikatet:

Att efter genomgång av teori och ett flertal praktiska övningar som bygger på reglerna i K3, lära sig ytterligare en nivå i koncernredovisning, utöver det du lär dig i Certifikat 2.

Teorigenomgång och övningsuppgifter

Pass I

 • Teorigenomgång. (4 timmar e-kurs.)
  Vi går igenom relevanta regler i K3 och visar med pedagogiska exempel (se beskrivningen).

Pass II

 • Övningsuppgifter som speglar det som teoripasset har behandlat. Efter varje övningsuppgift går läraren igenom uppgiften och hur den ska lösas.

Välkommen!

Nivåer

Vi erbjuder Certifikat Koncernredovisning i tre nivåer. Du bestämmer själv vilken eller vilka nivåer du vill ha certifikat för.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 1

Genom nivå 1 visar du att du har förståelse för reglerna i K3 och grunderna i koncernredovisning, både i teori och praktik.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 2

Nivå 2 går in på bland annat:

Försäljning av varor och tjänster inom koncernen samt internvinster i varulager.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 3

Nivå 3 går in på bland annat:

Förvärvsanalys för intressebolag, förvärv av underkoncern och tilläggsköpeskilling.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Läs mer

Längd: ca 4 timmar teorigenomgång samt eget arbete med övningsuppgifter.

E-kursen spelades in i januari 2021.

FÖRELÄSARE

presentation-board 10
 Image of
Johan Nilsson
Redovisningsexpert
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Marcus Johansson
Redovisningsexpert
Läs mer