Genom denna certifiering får du dokumenterade och säkerställda kunskaper för koncernredovisning från grunden. Certifiering Koncernredovisning – Nivå 1 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Därmed får du efter avklarad certifiering en stabil grund att stå på i din karriär, oavsett var i den du befinner dig.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 1 är helt och hållet onlinebaserat. Det ger dig friheten att arbeta i din egen takt när det passar dig men samtidigt höra lärarnas förklaringar både när det gäller teorin och de praktiska övningarna.

De som kommer att leda dig fram till din certifiering inom koncernredovisning är redovisningsexperterna Johan Nilsson och Marcus Johansson, de kommer från Finansinspektionen respektive PWC och har med andra ord extensiv erfarenhet och kunskap på området.

De olika stegen i processen är:

 • Historik och bakgrund till koncernredovisning.
 • Vilka lagar och regler som är tillämpliga.
 • Relevanta delar av K3- regelverket.
 • Genomgång av vad en koncern är och vilka företag som ska upprätta en koncernredovisning.
 • Du kommer att få träna på ett flertal pedagogiska exempel. Bland annat:
 • Upprätta förvärvsanalyser med övervärden och obeskattade reserver (men vi börjar med de enklaste)
 • Eliminera vissa interna transaktioner
 • Upprätta koncernredovisning med resultat- och balansräkning.

För att erhålla Certifikat Koncernredovisning – Nivå 1 krävs att du slutför ett prov med godkänt resultat. Det visar att du har genomgått och lärt dig de moment som ingår och är således berättigad certifikatet.

Målgrupp:

Redovisningsekonomer, redovisningskonsulter, revisorer, redovisningschefer, ekonomichefer.

Förkunskaper:

Det krävs inga särskilda förkunskaper för påbörja inlärningen.

Syfte med certifikatet:

Genom Certifikat Koncernredovisning – Nivå 1 visar du att du har förståelse för reglerna i K3 och grunderna i koncernredovisning, både i teori och praktik.

Teorigenomgång och övningsuppgifter

Pass I

 • Teorigenomgång. (4,5 timmar e-kurs.)
  Vi går igenom relevanta regler i K3 och visar med pedagogiska exempel (se beskrivningen).

Pass II

 • Övningsuppgifter som speglar det som teoripasset har behandlat. Efter varje övningsuppgift går läraren igenom uppgiften och hur den ska lösas.

Välkommen!

Nivåer

Vi erbjuder Certifikat Koncernredovisning i tre nivåer. Du bestämmer själv vilken eller vilka nivåer du vill ha certifikat för.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 1

Genom nivå 1 visar du att du har förståelse för reglerna i K3 och grunderna i koncernredovisning, både i teori och praktik.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 2

Nivå 2 går in på bland annat:

Försäljning av varor och tjänster inom koncernen samt internvinster i varulager.

Certifiering Koncernredovisning – Nivå 3

Nivå 3 går in på bland annat:

Förvärvsanalys för intressebolag, förvärv av underkoncern och tilläggsköpeskilling.

 

 

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Läs mer

Längd: ca 4,5 timmar teorigenomgång samt eget arbete med övningsuppgifter.

E-kursen spelades in i januari 2021.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Johan Nilsson
Redovisningsexpert
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Marcus Johansson
Redovisningsexpert
Läs mer