Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Som auktoriserat patentombud måste du gå minst tio timmar strukturerad professionell vidareutbildning varje år. Om du går flera kurser, så att antalet timmar överstiger tio timmar för det aktuella kalenderåret, kan fem timmar överföras till kommande år.

De kurser du har gått ska du anmäla till Patentombudsnämnden senast den 31 januari året därpå. Du som arbetar deltid eller är föräldraledig eller sjukskriven under minst tre månader kan få ett lägre timkrav om du anmäler detta till Patentombudsnämnden.

För att göra det enkelt för dig har Patentombudsnämnden godkänt kurser som uppfyller kraven som strukturerad professionell vidareutbildning: de är yrkesrelaterade, har en ansvarig utbildningsledare och har en bestämd planering. Utbildningen ska vara ägnad att medföra nytta för ombudets verksamhet och, utöver utbildning med immaterialrättsligt innehåll kan även viss utbildning inom andra områden såsom affärs- och produktutveckling tillgodoräknas, om innehållet har bäring på ombudsverksamheten. Såväl lärarledda som digitala e-kurser som uppfyller kraven godkänns.

Följande utbildningar hos oss på BG Institute har godkänts av Patentombudsnämnden i förväg:

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE