Kursen tar upp ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter. Med hjälp av handfasta exempel från rättspraxis går föreläsarna igenom frågor om skyddet för företagshemligheter, immaterialrättens räckvidd samt sekretess- och konkurrensklausuler.

Föreläsare på kursen är Magnus Tonell som är advokat och regelbundet anlitad som föreläsare hos BG Institute under tio års tid. Han kompletteras denna gång av Daniel Berger som även han är advokat. Båda två arbetar på Next Advokatbyrå som specialister gällande företagshemligheter.

Magnus Tonell har på tidigare kurser fått 4,91/5 i betyg för sakkunnighet och 4,82/5 i pedagogik av kursdeltagarna.


”Föreläsaren var trevlig och lyssna på och jag uppfattade honom som mycket kompetent.”

Karin Jonsson, tidigare deltagare på kursen.


Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation representerar stora värden hos innehavaren. Användningen av dessa företagshemligheter är ofta en förutsättning för den nuvarande innehavarens fortsatta konkurrenskraft. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat innehavare mot illojala användning av företagshemligheter och know-how.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,44 av 5,0 ⭐


Under kursen kommer ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter tas upp. Dessutom kommer frågor om sekretess- och konkurrensklausuler att gås igenom med hjälp av handfasta exempel.

Som deltagare får du kunskap om

  • Lojalitetsplikten i anställnings- och affärsförhållanden
  • Företagshemlighetsskyddet i anställning och affärsförhållanden
  • Det immateriella rättigheternas betydelse för skyddet mot illojal konkurrens
  • Sekretess- och konkurrensklausulers utformning och funktion

 Denna kurs är godkänd enligt Patenombudsnämnden och ger 5,5 timmar utbildningstimmar.


Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, HR, patentombud och andra rådgivare för juridiken kring företagshemligheter.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Sekretessavtal : – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Adlibris.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
• Lojalitetsplikten i avtalsförhållanden
– Vad innebär lojalitetsplikten i anställningsförhållandet?
– Skyldigheten att iaktta sekretess
– Pågående eller förberedelser till konkurrens
– Praktiska förberedelser för eget företag
– Sanktioner vid brott mot lojalitetsplikten

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
• Företagshemlighetsskyddet i Sverige
– När blir lagen om företagshemligheter tillämplig?
– Vilken information skyddas som en företagshemlighet?
– Obehöriga och behöriga angrepp
– När inträder straffansvar (företagsspioneri och olovlig befattning av företagshemlighet)? Straffstadganden utanför lagen om företagshemligheter – dataintrång, trolöshet mot huvudman m.m.
– Exempel på typsituationer
– Enbart innehav eller kopiering
– Systematiskt bortförande av företagshemligheter
– Förstörelse/radering av företagshemligheter
– Utnyttjande av företagshemligheter: Röjande av företagshemligheter, kommersiell användning
– Bevissäkring och skadestånd – om åtgärder vid angrepp
– Hur ser förhållandet mellan lagen om företagshemligheter och lojalitetsplikten ut?
– Förhållandet till immaterialrätten – hur påverkas det immateriella rättsskyddet av att informationen utgör en företagshemlighet och hur påverkas bedömningen av samtidiga angrepp och intrång?
– Skillnaderna i skydd mellan å ena sidan privata aktörer och å andra sidan offentliga aktörer som agerar under offentlighetsprincipen

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
• Sekretessklausuler
– Förhållandet till lag – vad kan man avtala om i ett sekretessavtal?
– Förhållandet till offentlighet och sekretess – vad kan man avtala om? Underförstådd sekretess
– Hur förstärker och kompletterar man det rättsliga skyddet som följer av lag?
– Hur ser ett typiskt sekretessavtal ut och hur granskar man ett avtal?
– Vilka frågor bör besvaras i ett sekretessavtal?
– Vilka regleringar bör finnas med i ett sekretessavtal?
– Genomgång av praktiska exempel på sekretessavtal
– Checklistor – vad bör återfinnas i ett sekretessavtal och vilka frågor bör man ställa?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

• Konkurrensbegränsande avtal
– Hur ser konkurrensklausuler i anställningsavtal ut och vilka intressen skyddas av dem?

• 38 § avtalslagen och 2015-års kollektivavtal om konkurrensklausuler
– Vad händer om konkurrensklausulen är oskäligt långtgående – jämkning eller fullständig ogiltighet?
– Värvnings-och kundskyddsklausuler
– Sanktioner vid brott mot konkurrensklausuler

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 1 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Daniel Berger
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Magnus Tonell
Advokat
Läs mer