Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Oavsett vad du arbetar med – säljare, advokat, politiker eller lärare – så har du nytta av att kunna förmedla saker på ett intressant och effektivt sätt. För att göra det kan du använda dig av retorik. Retorik, förhandlingsteknik och presentationsteknik är något som går hand i hand och många av teknikerna inom retorik är utmärkta att använda inom förhandlingar, när du ska presentera något på till exempel en konferens eller när du ska övertyga domaren i rättssalen. 

Retorik är konsten att övertyga, informera eller underhålla genom användning av språket. Det är en kunskap vi behöver för att presentera något på ett intressant sätt, kunna tala så att andra lyssnar och förmedla en åsikt så att andra förstår. Det handlar om att utveckla effektiva kommunikationsstrategier som tar hänsyn till målgruppen, ämnet och syftet med kommunikationen. Retorik innefattar också användningen av olika retoriska verktyg och tekniker, som exempelvis metaforer, liknelser och retoriska frågor, för att göra budskapet mer övertygande och minnesvärt för lyssnaren eller läsaren.

Undvik dessa misstag

Det sämsta du kan göra är att vara för dåligt förberedd och sedan inte kunna hålla en röd tråd, utan sväva ut och prata för länge. Innan du börjar prata bör du ha gjort en enkel målgruppsanalys, där du funderar över vem det är du pratar till och vad den eller de personerna har för förväntning och inställning till det du har att säga. Detta gör det lättare att få kommunikationen att fungera. Du bör undvika tvekande ord som ”kanske” och ”borde”. Använd ett rakt och tydligt språk. Kom också ihåg att när du använder dig av bilder med text slutar många i publiken per automatik att lyssna och läser istället texten. Använd bilder eller grafer för att illustrera det du säger, men stör inte koncentrationen genom att ha text i dina bilder. Och slutligen är det aldrig kul att lyssna till ett monotont röstläge. Variera din röst. Säg det viktiga med inlevelse och variera både ton och röstläge. Vi kan variera mellan att prata högt eller lågt, snabbt eller långsamt, neutralt eller känslomässigt. Och glöm inte pausen.

Snabba tips för att nå fram med ditt budskap

Säg vad du ska säga: Berätta först vad du tänker prata om.
Säg det: Berätta det du har att säga.
Säg vad du har sagt: Sammanfatta vad du har pratat om.

15 tips hur du förmedlar ditt budskap på ett intressant sätt 

 1. Använd en kronologisk ordning och en röd tråd till exempel: Igår – Idag – imorgon. Bakgrund, nuläge, framtid.
 2. Använd storytelling genom att berätta det du vill framföra i en berättelseform
 3. Pausen är viktig, se till att få den vid rätt tillfälle
 4. Säkerhet och pondus är viktigt för att mottagaren ska tro på det du säger
 5. Var pedagogisk och använd konkreta exempel
 6. Få in några känsloladdade ord för att väcka känslor hos de som lyssnar
 7. Se till att inledning och avslutning är kraftfulla
 8. Ta det viktigaste ordet i meningen och sätt det först
 9. Prata inte mer än du behöver, försök hålla det du ska säga kort
 10. Komplicerade och abstrakta begrepp bör undvikas, krångla inte till språket
 11. Undvik tvekande ord som kanske, möjligen och eventuellt
 12. Skapa någon form av vi-känsla, något de andra kan identifiera sig med
 13. Använd tre-talet genom att bygga upp meningar med tre: Det har gått för långt, kostat för mycket och skadat för många
 14. Använd repetition genom att upprepa viktiga delar av ditt budskap
 15. Använd dig av presens-form ibland, speciellt när du kommer till kritiska lägen i berättelsen

Retorik vs påverkan – hur du framställer något och hur mottagaren påverkas av det

Människor tar emot budskap på olika sätt och det är viktigt att du får personen att uppfatta det du framför på ett korrekt sätt, samt att personen lyssnar och minns det. Att säga något på ett minnesvärt sätt handlar ofta om att använda sig av kraftfulla och engagerande retoriska tekniker som kan få lyssnarna att känna sig uppmärksamma, intresserade och inspirerade. Men det finns flera kognitiva fördomar (bias) som påverkar oss människor och dessa kan vara bra att hålla koll på.

Vad påverkar vårt minne?

Bekräftelsebias: Vi tenderar att komma ihåg information som bekräftar det vi redan tycker och glömmer eller ignorerar information som motsäger dem.

Tillgänglighetsbias: Vi minns lättare information som är lättillgänglig och framträdande, till exempel information som vi nyligen har sett eller hört.

Primacy- och recencyeffekter: Vi minns ofta bättre det första (primacy) som presenteras för att vi är mer uppmärksamma då. Vi minns även det sista (recency) som sägs eftersom vi vi minns det som presenterats nyligen bättre.

Självreferensbias: Vi minns lättare information som är relevant för oss själva eller som vi har en personlig koppling till.

Hur tas budskapet emot och tolkas av mottagaren?

Tillgänglighetsbias: Människor har en tendens att övervärdera information som är lättillgänglig och lätthanterlig, till exempel information som presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt, medan de underskattar eller bortser från mer komplexa och svåra att förstå information.

Framing bias: Människor har en tendens att påverkas av hur information presenteras och ramas in, och kan tolka samma information på olika sätt beroende på hur den presenteras. Till exempel kan samma information tolkas som positiv eller negativ beroende på om den presenteras som ett framsteg eller en förlust.

Self-serving bias: Människor har en tendens att ta emot och tolka information på ett sätt som gynnar deras egna intressen och självbild, och att bortse från eller avfärda information som hotar deras självbild eller självkänsla.

Vill du fördjupa dig i retorik?
Vi har kurser för olika yrkesgrupper, här är ett urval:

Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister

Vinn målet på bevisningen

Övertygande förhandling i praktiken

Digital retorik 

Ledarskapspaket med utvalda e-kurser som stärker dig i din roll
I vårt ledarskapspaket har vi samlat våra tolv mest populära e-kurser för chefer och ledare inom bland annat förhandlingsteknik, retorik, presentationsteknik och juridik. Här hittar du några av kurserna:

Effektiv argumentationsteknik

Presentationsteknik 

Presentera online

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE