Bli en bättre förhandlare och konfliktlösare genom denna modell i tolv steg.

Optimera din förmåga att förhandla.  Förbered och genomför framtida förhandlingar med en tolvstegsmodell i ryggen. Efter genomförd kurs kommer du som deltagare kunna använda dig av denna modell som en checklista vid kommande förhandlingar.

Kursen är inriktad på så vis att du ska nå konkreta och omedelbara resultat i din yrkesroll. Därför kommer teori och praktik kombineras så att du får möjligheten att testa och tillämpa modellen redan under kursensdagarnas gång.

Kursdagarna har inslag av praktiska case i form av bland annat videomaterial som är specialframtaget tillsammans med en professionell skådespelare för att simulera besvärliga förhandlingssituationer.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur du får en struktur för dina förhandlingar.
  • Hur du hanterar besvärliga förhandlingssituationer.
  • Hur du kan nå bättre förhandlingsresultat.
  • Hur du genom förhandlingar kan hantera konflikter på ett bättre sätt.

Syfte/mål med utbildningen:

Denna kurs ger dig en god grund att stå på inför kommande förhandlingar. Dessutom kommer kursen att ge dig bättre verktyg att hantera konflikter.

Målgrupp:

Passar dig som kommer i kontakt med olika typer av förhandlingar i din yrkesroll. Exempelvis jurister som har mycket klientkontakt eller som ägnar tid åt förlikningsförhandlingar, Ekonomer som säljer eller kontraktsförhandlar, Personalvetare som hanterar känsliga personalärenden eller sköter arbetsrättsliga förhandlingar och löneförhandlingar. Modellen har exempelvis lärts ut till domare som ett verktyg att medla i konflikttyngda domstolsprocesser.

DAG 1

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Föreläsning där deltagarna lär sig en modell för att förbereda en förhandling på ett strukturerat sätt och en modell för att bättre hantera interaktionen med motparten i en förhandling.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Föreläsning där deltagarna lär sig en modell för att bättre hantera interaktionen med motparten i en förhandling forts.
Caseövning där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Redovisning och genomgång av caseövningen.
Föreläsning om förhandlingskommunikation.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Föreläsning om förhandlingskommunikation forts.
Gruppövning där deltagarna konfronteras med besvärliga förhandlingssituationer i ett specialframtaget videomaterial.

16.00
Kursen avslutas

DAG 2

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Reflektioner från gårdagen och frågestund.
Case II där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Case II där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen forts.
Redovisning och genomgång av caseövningen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Gruppövning där deltagarna analyserar sina egna styrkor och svagheter i förhandlingar.
Fördjupad föreläsning om ramsättning.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fördjupad föreläsning om ramsättning forts.
Gruppövning där deltagarna konfronteras med besvärliga förhandlingssituationer i ett specialframtaget videomaterial.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

14 Sep-15 Sep 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 14 Okt 2023

Utbildningstimmar: 12

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället 14-15 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Gustaf Lantz
Läs mer