Att bli en bättre förhandlare och konfliktlösare kan ge dig större framgång och öppna många dörrar i både personliga och professionella relationer.  För att uppnå detta kan en tolvstegsmodell användas som en grundläggande checklista för att förbereda och genomföra effektiva förhandlingar.

Kursen kommer att fokusera på att optimera din förhandlingsteknik och din förmåga att förhandla och ge dig verktyg för att hantera konflikter på ett mer effektivt sätt. Du kommer att lära dig en praktisk tolvstegsmodell som du kan tillämpa i olika situationer. Under kursen kommer teori och praktik kombineras för att ge dig möjlighet att testa och tillämpa modellen direkt.


Vid senaste tillfället gav kursdeltagarna snittbetyget 4,58 av 5,0 ⭐


Kursdagarna har inslag av praktiska case i form av bland annat videomaterial som är specialframtaget tillsammans med en professionell skådespelare för att simulera besvärliga förhandlingssituationer.

Läs intervjun med Gustaf Lantz här och få tips om vad du ska tänka på när du vill övertyga i en förhandling. 

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur du får en struktur för dina förhandlingar.
  • Hur du hanterar besvärliga förhandlingssituationer.
  • Hur du kan nå bättre förhandlingsresultat.
  • Hur du genom förhandlingar kan hantera konflikter på ett bättre sätt.

Syfte/mål med utbildningen:

Denna kurs ger dig en god grund att stå på inför kommande förhandlingar. Dessutom kommer kursen att ge dig bättre verktyg att hantera konflikter.

Målgrupp:

Passar dig som kommer i kontakt med olika typer av förhandlingar i din yrkesroll. Exempelvis jurister som har mycket klientkontakt eller som ägnar tid åt förlikningsförhandlingar, Ekonomer som säljer eller kontraktsförhandlar, Personalvetare som hanterar känsliga personalärenden eller sköter arbetsrättsliga förhandlingar och löneförhandlingar. Modellen har exempelvis lärts ut till domare som ett verktyg att medla i konflikttyngda domstolsprocesser.

DAG 1

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Föreläsning där deltagarna lär sig en modell för att förbereda en förhandling på ett strukturerat sätt och en modell för att bättre hantera interaktionen med motparten i en förhandling.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Föreläsning där deltagarna lär sig en modell för att bättre hantera interaktionen med motparten i en förhandling forts.
Caseövning där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Redovisning och genomgång av caseövningen.
Föreläsning om förhandlingskommunikation.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Föreläsning om förhandlingskommunikation forts.
Gruppövning där deltagarna konfronteras med besvärliga förhandlingssituationer i ett specialframtaget videomaterial.

16.00
Kursen avslutas

DAG 2

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Reflektioner från gårdagen och frågestund.
Case II där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Case II där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen forts.
Redovisning och genomgång av caseövningen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Gruppövning där deltagarna analyserar sina egna styrkor och svagheter i förhandlingar.
Fördjupad föreläsning om ramsättning.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fördjupad föreläsning om ramsättning forts.
Gruppövning där deltagarna konfronteras med besvärliga förhandlingssituationer i ett specialframtaget videomaterial.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Varsågod att ta del av en introduktion med föreläsare Gustaf Lantz.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Gustaf Lantz
Jurist
Läs mer