BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Under kursen gå vi igenom de frågor som är viktiga för företagaren i inkomstplanering före kalenderårsskiftet. Detta i syfte till att simulera underlaget till den kommande inkomstdeklarationen. Målen är att säkerställa att företagaren uppnår privata målsättningar för sina inkomster och avdrag, samt att upptäcka fällor och problem i tid för att kunna åtgärda dem.

Fokus ligger på fysiska personer som har ägarledda företag. Kursen fokuserar mycket på optimeringar  samt att hitta rätt mix av förmånsgrundande inkomstnivåer å ena sidan och kapitalinkomster från utdelningar med mera å andra sidan.

På kursen gör vi en systematisk genomgång av inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet med råd och tips om styrning och felkällor. Detta sker med inriktning på väsentlighet. I sina sammanhang tar vi upp specialfrågor för ägare till självständigt beskattade verksamheter (aktiebolag) och näringsidkare med ägarbeskattade verksamheter (enskild näringsverksamhet, handelsbolag/kommanditbolag).

Kursmaterialet är väsentligt utvidgat och utvecklat, med viktiga gränsvärden både för 2023 och 2024 framräknade.

Denna kurs fokuserar på inkomstplaneringen för företagaren privat, men för dig som är intresserad av ytterligare aspekter finns en kurs som ägnas åt företagets resultatplanering. Du hittar den här. 🔗

 


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,69 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

  • Hur du optimerar ekonomin i samspelet mellan företagaren och företaget
  • Inkomstplanering för ägaren i samspel med resultatplaneringen i företaget
  • Hur du anpassar planeringen till personliga livsmål

Nivå/förkunskaper:

Kursen är en orientering i skatteregler och sociala förmåner för företagare privat, med aktuella gränsvärden, procentsatser och beräkningar. Du bör ha erfarenhet av beskattning för företagare med aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handelsbolag/aktiebolag.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, rådgivare till ägarledda företag, samt ägare till små och medelstora företag

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Presentation
Viktiga gränsvärden för 2023 och 2024
Utgångspunkter för inkomstplaneringen
Arbetsgång

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Inkomstplanering för fysiska personer med aktiebolag
Inkomstplanering för fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Inkomst av kapital – Kvittningar och kvoteringar med inbyggda fällor
Skattereduktioner
Skattekontot

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Ombildning till aktiebolag
Familjen
Rättsfall

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 07 Dec 2023

On Demand
T.o.m. 07 Dec 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 15
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer