BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Under kursen går vi igenom de frågor som är viktiga för företaget gällande resultatplanering före balansdagen. Detta i syfte att simulera underlaget till det kommande bokslutet. Målen är att säkerställa att företaget uppnår målsättningar för resultat och ställning, samt att upptäcka fällor och problem i tid för att kunna åtgärda dem.

Fokus ligger på ägarledda företag och det är ofta en förutsättning att planera ekonomin i företaget för att i nästa steg kunna ge ägarna en bra ekonomi. Det handlar mycket om optimeringar, att hitta rätt mix av kostnader för ägarlöner med mera å ena sidan och utdelningsbara medel å andra sidan.

Under kursen gör vi en systematisk genomgång av balansposter och resultatposter med råd och tips om styrning och felkällor. Detta sker med inriktning på väsentlighet. I sina sammanhang tar vi upp specialfrågor för självständigt beskattade verksamheter (aktiebolag) och ägarbeskattade verksamheter (enskild näringsverksamhet, handelsbolag/kommanditbolag). Kursmaterialet är väsentligt utvidgat och utvecklat, med viktiga gränsvärden både för 2023 och 2024 framräknade.

Denna kurs ägnar vi åt resultatplaneringen i företaget, men för dig som är intresserad finns även en kurs som ägnas åt den privata inkomstplaneringen. Den kursen hittar du här. 🔗


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,57 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

  • Hur du använder fördelarna med aktiebolag
  • Fördelar och fällor i enskild näringsverksamhet
  • Resultatplanering i företaget som lägger en bra grund för ägarens privata inkomstplanering

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, rådgivare till ägarledda företag, samt ägare till små och medelstora företag.

Nivå/förkunskaper:

Kursen är en orientering i skatteregler och redovisningsregler för företag, med aktuella gränsvärden, procentsatser och beräkningar. Du bör ha erfarenhet av redovisning och beskattning i ägarledda företag.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Presentation
Viktiga gränsvärden för 2023 och 2024
Utgångspunkter för resultatplaneringen
Arbetsgång
Skattereduktion för investeringar i inventarier

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Resultatplanering, balansposter (tillgångar och eget kapital)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Resultatplanering, balansposter (skulder och resultatposter)

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Strukturering av aktiebolag
Särskilt om enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag
Rättsfall

16.00–
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 15
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer