Sveriges främsta föreläsare

90 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till nyhetsdagen som tar upp aktuella uppdateringar kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsdage leds av advokaterna Björn Wendleby och Amin Bell.


Vid genomförandet av senaste upplagan av kursen gav kursdeltagarna snittbetyget 4.76 av 5.0 ⭐


Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har blivit allmer aktuell under de senaste åren och ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Bidragande orsaker är bland annat att antalet bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet inom finanssektorn har ökat samtidigt som det har skett terroraktioner runtom i världen. Vidare har Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter gjort uppmärksammade granskningar av etablerade institut och i viss mån skapat ny praxis på området. Det är därför centralt för berörda aktörer att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket och den praxis som utvecklats den senaste tiden.

Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna processer och dokumentation. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Relevanta regelverk och nyheter på området
  • Hur arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedrivas hos finansiella företag
  • Hur arbetet som centralt funktionsansvarig bör bedrivas
  • Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
  • Relevanta ändringar i AML-regelverket

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella företag som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Syfte med utbildningen

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

13 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 11 Feb 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Amin Bell
Advokat
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer