Kursen syftar till att ge kunskap om gällande praxis och insikt i de särskilda frågeställningar som kan uppstå vid anläggningsarrende.

Under kursen behandlas ämnet ur ett praktiskt perspektiv. Vi går igenom definitionen av anläggningsarrende, avgränsningen mot andra avtalsformer, vilka risker ett anläggningsarrende utsätts för under avtalstiden, det indirekta besittningsskyddet och uppsägning.

Syftet är att behandla de särskilda svårigheter som finns med denna arrendeform i ljuset av gällande rättspraxis.

Som kursdeltagare får du kunskap om

  • Vad som är anläggningsarrende samt hur dessa avtal avgränsas mot andra avtalsformer
  • Vad som är särskilt att tänka på när man skriver ett avtal om anläggningsarrende
  • Hur anläggningsarrendeavtal står sig under avtalstiden då det gäller konkurrens med andra upplåtelser i fastigheten, maxtid, avtalsbrott, fastighetsöverlåtelse och exekutiv försäljning
  • Vad det indirekta besittningsskyddet innebär och hur uppsägningar ska skrivas samt hur besittningsskyddsprocessen ska hanteras

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och andra som arbetar med frågor om upplåtelser av fastighet eller fastighetstransaktioner.

Kursmaterial

Det rekommenderas att du har boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken vid genomförandet av denna kurs. Denna finns att beställa på Bokus.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Definitionen av anläggningsarrende och avgränsningen mot andra avtalsformer. Avtalsskrivning.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Vilka risker utsätts ett anläggningsarrende för under avtalstiden vid:
• avtalsbrott
• fastighetsöverlåtelse
• konkurrens av annan rättighet i fastigheten
• exekutiv försäljning
• fastighetsbildning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Det indirekta besittningsskyddet för anläggningsarrende. Uppsägning för upphörande vid avtalstidens utgång. Medlingsprocessen inför arrendenämnd och ersättningsprocessen inför domstol.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Forts. Det indirekta besittningsskyddet för anläggningsarrende. Uppsägning till avtalstidens utgång med erbjudande om nytt avtal med ändrade villkor. Medlingsprocessen inför arrendenämnd och ersättningsprocessen inför domstol.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 4 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer