Under denna kurs ger vi på ett praktiskt och verklighetsnära sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.

Livesändning – kurstillfället den 2 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Vi går igenom fallgropar inför anställning och rekrytering och skyldigheter samt rättigheter för arbetsgivare och anställda under anställningen. Särskilt fokus läggs på hantering och uppföljning av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet samt hantering av ärenden där det kan ha förekommit trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vidare berör vi även andra arbetsmiljörelaterade frågor och ämnen såsom arbetstid, semester och sjukdom. Vidare går vi in på frågor inför avslutande av anställning och diskuterar skiljelinjen mellan organisatoriska förändringar och personliga skäl som grund för att avsluta anställning och vad arbetsgivare bör tänka på praktiskt och från ett strategiskt perspektiv.  Avslutningsvis berör vi vilka restriktioner för anställda som kan införas avseende tystnadsplikt, förbud mot konkurrens och förbud mot rekrytering av t.ex. andra anställda.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Fallgropar och praktiska tips inför anställning
 • Hantering av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet
 • Arbetsmiljöfrågor, semester och sjukdom
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor och strategiska frågor
 • Begränsningar för den anställde efter anställningens upphörande – tystnadsplikt, konkurrens och rekrytering

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, bolagsjurister, HR-ansvariga.

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med kursen är att ge deltagarna en överblick över många av de frågor som man som chef/bolagsjurist/HR-ansvarig kan ställas inför i livscykeln för en anställning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Fallgropar och praktiska tips inför anställning.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Hantering av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet
  Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor och strategiska frågor.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Fortsättning: Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor och strategiska frågor.

  Arbetsmiljöfrågor, semester och sjukdom.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus.

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Begränsningar för den anställde efter anställningens upphörande – tystnadsplikt, konkurrens och rekrytering.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.