Under denna kurs ger vi på ett praktiskt och verklighetsnära sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.


Vid genomförandet av senaste kursdagen gav kursdeltagarna snittbetyget 4.93 av 5.0 ⭐


Vi går igenom fallgropar inför anställning och rekrytering och skyldigheter samt rättigheter för arbetsgivare och anställda under anställningen. Särskilt fokus läggs på hantering och uppföljning av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet samt hantering av ärenden där det kan ha förekommit trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vidare berör vi även andra arbetsmiljörelaterade frågor och ämnen såsom arbetstid, semester och sjukdom. Vidare går vi in på frågor inför avslutande av anställning och diskuterar skiljelinjen mellan organisatoriska förändringar och personliga skäl som grund för att avsluta anställning och vad arbetsgivare bör tänka på praktiskt och från ett strategiskt perspektiv.  Avslutningsvis berör vi vilka restriktioner för anställda som kan införas avseende tystnadsplikt, förbud mot konkurrens och förbud mot rekrytering av t.ex. andra anställda.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Fallgropar och praktiska tips inför anställning
  • Hantering av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet
  • Arbetsmiljöfrågor, semester och sjukdom
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor och strategiska frågor
  • Begränsningar för den anställde efter anställningens upphörande – tystnadsplikt, konkurrens och rekrytering

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, bolagsjurister, HR-ansvariga.

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med kursen är att ge deltagarna en överblick över många av de frågor som man som chef/bolagsjurist/HR-ansvarig kan ställas inför i livscykeln för en anställning.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Fallgropar och praktiska tips inför anställning.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Hantering av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet
Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor och strategiska frågor.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Fortsättning: Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor och strategiska frågor.

Arbetsmiljöfrågor, semester och sjukdom.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Begränsningar för den anställde efter anställningens upphörande – tystnadsplikt, konkurrens och rekrytering.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

25 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 25 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Dino Kalamujic
Partner/Advokat
Läs mer
presentation-board 20
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer