Arbetsrätten för offentligt anställda i t.ex. myndigheter, kommuner och landsting skiljer sig på vissa särskilda sätt från arbetsrätten för privatanställda.

Under detta webbinarium går vi igenom hur lag (1994:269) om offentlig anställning och andra regler som gäller specifikt för offentliganställda samspelar med bestämmelser inom arbetsrätten som gäller både för offentlig- och privat sektor.  Några av de aspekter som berörs är behörighetskrav för anställning, anställningsskydd, tystnadsplikt och meddelarfrihet, disciplinära åtgärder, bisysslor, semester och arbetsmiljö.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Behörighetskrav för anställning
  • Anställningsskydd
  • Tystnadsplikt och meddelarfrihet
  • Disciplinära åtgärder
  • Bisysslor
  • Semester
  • Arbetsmiljö

Målgrupp:

Myndighets- och verksjurister, HR-ansvariga och chefer med personalansvar vid myndigheter.

Syfte/mål med utbildningen:

Som deltagare får man en överblick över de viktigaste särskilda lagregler och villkor som gäller för anställning inom offentlig sektor och skillnaden gentemot privat sektor i dessa avseenden.

Webbinariet kommer att livesändas den 7 september 9:00-11:00 och under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via chatt. 

Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.