Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Under Arrendedagen 2023 behandlas bland annat följande

 • Rättspraxis
 • Jordägarens fastighetsägaransvar/egenkontroll och miljöansvar vid upplåtelse av arrende
 • Ändringsavtal angående investering i jordbruksarrende
 • Vad händer med arrende- och nyttjanderättsavtal som omvandlas till ledningsrätt?

Målgrupp

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Vi rekommenderar även boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, som inte ingår i kursavgiften. Boken kan beställas här.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Rättspraxis

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Jordägarens fastighetsägaransvar/egenkontroll och miljöansvar vid upplåtelse av arrende
 • Nyttjande av annans fastighet

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Arrendeavtal i konkurrens med detaljplan
 • Ändringsavtal angående investering i jordbruksarrende
 • När uppnår arrendeavtal som förlängts automatiskt maximitiden 25 eller 50 år
 • När kan fastighetsägaren bryta arrendatorns besittningsskydd för att själv få disponera marken

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • När kan fastighetsägaren medge uppskov med arrendatorns avflyttning utan att det blir ett nytt avtal som måste sägas upp?
 • Vad händer med arrende- och nyttjanderättsavtal som omvandlas till ledningsrätt?
 • ”Upphörandegrund strukturrationalisering” i JB 9:8 punkt

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 26 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Eftersändningen kommer att ha tillhörande kontrollfrågor och kvalificerar därmed till utbildningstimmar efter godkänt resultat. Läs mer om Advokatsamfundets utbildningskrav här.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer