Välkommen till Avtalsdagen 2021 – en återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator på nyhetsdagen 2021 är professor Christina Ramberg.

Kursen ger deltagarna en koncentrerad uppdatering av nyheter och uppdateringar som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Utöver uppdateringen ges även fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena vid tiden för själva kurstillfället.

Det kommer att vara en levande diskussion där Christina Ramberg agerar som moderator tillsammans med ett antal gästföreläsare.

David Dryselius, Jur. dr. i civlrätt, kommer att prata om avtalsviten:

Avtalsviten förekommer i en rad olika avtal och i en rad olika miljöer. Trots det går det att göra vissa generella uttalanden kring hur man ska förstå avtalsviten, hur de tillämpas och bör tillämpas. Jag kommer bland annat att gå igenom vad ett avtalsvite är, om det innehåller ett krav på skada och hur det påverkar skadeståndsskyldigheten enligt allmänna regler. Genom att på detta sätt öka kunskapen om avtalsvitet och dess ekonomiska funktioner, kan det också användas på ett mer effektivt sätt.

Bland annat kommer advokat Rolf Johansson under dagen att behandla ämnet rådgivaransvar:

Rådgivaransvaret handlar om juridiken som reglerar en rådgivares ansvar företrädesvis gentemot sin uppdragsgivare för de ekonomiska skador som kan bli följden av att rådgivaren agerat oaktsamt. Även om ämnet omfattar de aktuella rättsreglerna i ett brett perspektiv ligger Rolfs fokus på de särskilda förhållanden som påverkar juridiska rådgivares och särskilt advokaters ansvar för sin rådgivning. Genomgången omfattar en övergripande analys av de grundläggande rekvisit som styr skadeståndsansvaret och de övriga regler som påverkar dess omfattning. I avsaknad av lagregler i ämnet bygger redovisningen i första hand på en grundlig genomgång och analys av de rättsfall som relaterar till regelsystemet och dess innehåll, varav de två senaste (2018 och 2019) rättsfallen från HD har påverkat utvecklingen på ett markant sätt.

What’s In It For Us? – att skriva avtal för långsiktiga partnerskap med David Frydlinger:

Det är svårt att hitta formerna för att förhandla och skriva avtal för långsiktiga partnerskap, t.ex. rörande outsourcing och längre kund-leverantörsrelationer, företagsallianser, joint ventures och franchiseavtal. De traditionella sätten stödjer ofta inte affären och är inte sällan till och med destruktiva. David Frydlinger från Cirio advokatbyrå ger praktiska råd om hur avtalsförhandlingar och avtalsskrivning kan genomföras effektivare och bidra till stabila långvariga affärsrelationer.

Nyhetsdagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Under kursen ges utrymme för diskussion och som deltagare har du möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor.

Målgrupp

Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

David Dryselius om avtalsviten

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Rolf Johansson om rådgivaransvar

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

David Frydlinger om avtal som bygger värde och konstruktiva samarbeten

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Christina Ramberg

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 9 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
David Dryselius
Jur. dr. i civilrätt
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
David Frydlinger
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Rolf Johansson
Advokat
Läs mer