Den här e-kursen är för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering.

Samtliga kapitel i bokföringslagen, förutom kap. 6, gås igenom paragraf för paragraf tillsammans med vad Bokföringsnämnden skrivit i BFNAR 2013:2 Bokföring. Exempel från verkligheten belyser hur man inte bör göra.

Det finns ett stort utbud av kurser som behandlar hur årsbokslut/årsredovisningar ska upprättas, men när det gäller resterande delar av bokföringsskyldigheten såsom löpande bokföring, verifiering och arkivering – dvs de dagliga aktiviteterna – är det sämre ställt. Ofta är det just dessa delar av bokföringen som är mest riskfyllda och där fel och brister kan ge upphov till kritik och anmärkningar från revisorer och Skatteverket, och även leda till åtal för bokföringsbrott.

E-kursen behandlar även kapitel 6 Hur den löpande bokföringen avslutas, här med fokus på tidsgränser och nyare praxis om bokföringsbrott beträffande försenade årsredovisningar

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vi tar upp nyheter om bokföringslagen och vägledningen i sina sammanhang under dagen
  • Bokföringslagen – Betänkandet 30 juni 2021 från Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag.
  • Vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) – Bokföringsnämnden riktlinjer för översyn av regelverket.
 • Bokföringsskyldighetens innebörd
 • Vad som gäller för löpande bokföring, tex:
  • när är den löpande bokföringen upprättad,
  • när ska den senast vara upprättad,
  • krav på avstämningar,
  • krav på reskontror,
  • hur rättas bokföringsposter, mm.
 • Vad som gäller för verifiering, tex
  • vilka handlingar ska användas som verifikationer,
  • krav på information som ska finnas i en verifikation,
  • krav på gemensam verifikation vid kontant försäljning,
  • vad ska ingå i systemdokumentationen, mm.
 • Vad som gäller för arkivering, tex:
  • vad ska arkiveras,
  • i vilken form,
  • var får arkiveringen ske,
  • när ska en arkivplan upprättas och
  • vad ska arkivplanen innehålla, mm
 • Rättsfall om löpande bokföring, verifikationer och arkivering
 • Särskilt fokus på bokföringslagens terminologi

Målgrupp:

Detta är en e-kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen (1999:1078) och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering.

E-kursen riktar sig främst till dig som upprättar eller granskar bokföring, som tex:

 • Ekonomi-/redovisningschef
 • Övrig ekonomipersonal
 • Redovisningskonsulter
 • Revisorer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Denna e-kurs är uppbyggd i fyra pass, varav varje pass består av en video och tillhörande kontrollfrågor. E-kursens totala längd är fem timmar. För att få ett intyg utfärdat krävs ett godkänt resultat på samtliga kontrollfrågor. Skicka då ett mail till kursinformation@bginstitute.se.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

7.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Denna e-kurs är en klippt version av kurstillfället som livesändes den 10 september 2021. E-kursen avslutas med kontrollfrågor för att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen. E-kursen är tillgänglig till och med den 30 juni 2023.

FÖRELÄSARE

presentation-board 18
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer