Välkommen till en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering.

Kurstillfället den 10 september mars 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Samtliga kapitel i bokföringslagen, förutom kap. 6, gås igenom paragraf för paragraf tillsammans med vad Bokföringsnämnden skrivit i BFNAR 2013:2 Bokföring. Talrika exempel från verkligheten belyser hur man inte bör göra.

Det finns ett stort utbud av kurser som behandlar hur årsbokslut/årsredovisningar ska upprättas, men när det gäller resterande delar av bokföringsskyldigheten såsom löpande bokföring, verifiering och arkivering – dvs de dagliga aktiviteterna – är det sämre ställt. Ofta är det just dessa delar av bokföringen som är mest riskfyllda och där fel och brister kan ge upphov till kritik och anmärkningar från revisorer och Skatteverket, och även leda till åtal för bokföringsbrott.

Kursen behandlar inte kapitel 6 Hur den löpande bokföringen avslutas, dvs kraven på hur årsbokslut eller årsredovisning upprättas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Bokföringsskyldighetens innebörd
 • Vad som gäller för löpande bokföring, tex:
  • när är den löpande bokföringen upprättad,
  • när ska den senast vara upprättad,
  • krav på avstämningar,
  • krav på reskontror,
  • hur rättas bokföringsposter, mm.
 • Vad som gäller för verifiering, tex
  • vilka handlingar ska användas som verifikationer,
  • krav på information som ska finnas i en verifikation,
  • krav på gemensam verifikation vid kontant försäljning,
  • vad ska ingå i systemdokumentationen, mm.
 • Vad som gäller för arkivering, tex:
  • vad ska arkiveras,
  • i vilken form,
  • var får arkiveringen ske,
  • när ska en arkivplan upprättas och
  • vad ska arkivplanen innehålla, mm
 • Hur fel och brister i bokföringen ska hanteras enligt rättspraxis från Högsta Domstolen
 • Särskilt fokus på bokföringslagens terminologi

Målgrupp:

Detta är en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen (1999:1078) och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering.

Kursen riktar sig främst till dig som upprättar eller granskar bokföring, som tex:

 • Ekonomi-/redovisningschef
 • Övrig ekonomipersonal
 • Redovisningskonsulter
 • Revisorer

 

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Kapitel 1 och 2 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Kapitel 3 och 4 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Kapitel 5 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kapitel 7 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring

 • 16.00-

  Kursen avslutas.