Byggande utanför detaljplan är inte lika reglerat som planenlig exploatering och en rad åtgärder, såsom trädfällning, tillbyggnader och uppförande av komplementbyggnader är många gånger bygglovsfria.

Å andra sidan kan sådant som strandskydd, bevarande av brukningsvärd jordbruksmark och anpassning till omgivningen spela en större roll. Dessutom kan det ibland krävas detaljplaneläggning för att byggande ska tillåtas.

Byggande utanför detaljplan är därför i mycket annorlunda än det som sker i planerade områden och om detta handlar kursen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om

  • Förutsättningarna för fastighetsbildning utanför detaljplanerade områden
  • Översiktsplanens betydelse för bostadsbyggandet på landsbygd
  • När detaljplan inte behövs för byggande
  • De bygglovsfria fallen på landet
  • Grannarnas inflytande
  • Särskild prövning av strandskydd och jordbruksmark

Målgrupp

Fastighetsutvecklare, byggbolag, mark- och exploateringsingenjörer och andra fastighetsansvariga på kommuner.

Nivå

Erfarenhet av och intresse för markexploatering.

Övrigt

I kursen ingår en fyllig powerpoint-presentation, relevanta rättsfall och annan skriftlig dokumentation.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Fastighetsbildningens tre krav:
• Ändamålsenlig användning
• Lämplig bebyggelse
• Lämplig planläggning
Samrådet Lantmäteriet–Byggnadsnämnden–Länsstyrelsen vid fastighetsbildning utanför detaljplan
Avstyckning av bostadsfastigheter
Stora bostadsfastigheter (mindre djurhållning, växt, ved)
Bebyggda jord- och skogsbruksfastigheter

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Kravet på detaljplan
Sammanhållen bebyggelse
Översiktsplanen
Bygglovsprövningen i 9 kap 31 § och 2 kap
Underrättelse till sakägare

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Kompletteringsåtgärder i 9 kap 31 a §
Liten tillbyggnad
Komplementbyggnader
Ekonomibyggnader
Trädfällning, schaktning och områdesbestämmelser

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Riksintressen
Brukningsvärd jordbruksmark
Strandskydd
Vattentjänstlagen
Vägar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 15 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer