Den nya visselblåsarlagen började gälla den 17 december 2021 och innebär att skyddet för visselblåsare har förstärkts. Alla företag med minst 50 arbetstagare måste senast i december 2023 ha infört visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden. Vad innebär lagen i praktiken?

Under dagen går föreläsarna och advokaterna Johan Sundberg och Johan Thörn, som är experter inom arbetsrätt och GDPR och under årens lopp har föreläst på mängder av kurser ihop, igenom vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen. Vi berör även arbetsrättsliga och dataskyddsaspekter i förhållande till inrättande av en visselblåsarfunktion, inklusive fråga om förhandlingsskyldighet och kraven i dataskyddslagstiftning (GDPR) avseende behandling av personuppgifter i visselblåsarsystem.

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion, dvs. inrättat särskilda interna rapporteringskanaler. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Läs mer: 8 viktiga saker du bör veta om visselblåsarlagen

Utöver anställda så omfattas även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att av skyddet.

Visselblåsarlagen, eller lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, som den egentligen heter, utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya mer omfattande krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad den nya visselblåsarlagen innebär.
  • Vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
  • Arbetsrättsliga krav i förhållande till inrättandet av en visselblåsarsituation.
  • Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem.
  • Vad man bör tänka på vid utredning av visselblåsarärenden.
  • Externa visselblåsarkanaler.
  • Praktiska tips och råd.
  • Tillsyn och praxis.

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv. Därutöver får man närmare kunskap om vad man bör tänka på när man utreder och hanterar ett visselblåsarärende.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 21 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 20
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 14
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer