Med utgångspunkt från bl.a. avgöranden från domstol behandlas på djupet frågor om ställningstagande till vem av (eller båda) föräldrarna som ska anförtros vårdnaden om ett barn. Det särskilt goda samarbetet som fordras för att växelvist boende ska kunna komma ifråga kommer att diskuteras och analyseras.

Livesändning – Kurstillfället den 15 oktober 2021 och 17 maj 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Frågor om barnets bästa vid ställningstagandet till i vilken omfattning umgänge (om något) ska fastställas mellan ett barn och dess förälder behandlas utförligt. I anslutning till detta kommer processuella frågeställningar att penetreras och behandlas. Även frågor med anknytning till verkställighet av domar och beslut om vårdnad, boende och umgänge kommer att diskuteras särskilt med utgångspunkt från vad förändrade förhållanden kan innebära.

Som deltagare får du:

 • Fördjupad kunskap när det gäller ställningstagande till frågorna om vårdnad, boende och umgänge.
 • Fördjupad kunskap om tillämpningen av de processuella reglerna i 6 och 21 kap. FB.
 • Fördjupad kunskap om processen inför domstolen, såväl när det gäller mål som ärenden.

Målgrupp: Denna kurs riktar sig främst till advokater och andra jurister som har deltagit i kurserna familjerätt I och II eller som har stor och mångårig efterenhet av handläggning av mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Även domare och familjerättssekreterare som har motsvarande erfarenhet kommet att ha stort utbyte av kursen.

Övrigt:

Kursen bygger på ett aktivt deltagande från deltagarna. Det finns möjlighet att lämna in frågeställningar till föreläsaren före kursen, dock senast 14 dagar i förväg. Frågor eller förslag på diskussionsämnen skickas till kursinformation@bginstitute.se och vidarebefordras sedan till föreläsaren.

Under våren 2021 kommer Mats Sjösten även att hålla i Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken och Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs).

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.30

  Pass I

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas.