Många tvister i allmän domstol och skiljeförfarande rör tvister om fastigheter och arbete på fastigheter. Dessa tvister innebär inte sällan processrättsliga utmaningar som skiljer dem från andra tvister.

Livesändning – kurstillfället den 30 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Den här kursen är helt inriktad på fastighetsrelaterade processer och analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp och genomdrivas. Kursens tyngdpunkt ligger vid mål om fel i fastighet, fel i bostadsrätt, kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt. Vi tar upp de betydelsefulla civilrättsliga och processrättsliga regler som bör styra ombudens agerande för att framgång ska nås. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Syftet med kursen är att lära ut en metod för att bemästra de särskilda svårigheter som fastighetsrelaterade tvister ger upphov till.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om:

 • Hur grunden bör formuleras i ett mål om fastighetsrätt
 • Gränsdragningen mellan avdrag på priset och skadestånd
 • Tolkningen av standardavtal ur ett processrättsligt perspektiv
 • Hur en bevisuppgift bör se ut när målet rör ett stort antal ÄTA-krav
 • Hanteringen av stora mängder tvistiga fakturor under huvudförhandling
 • Hur sakkunnigbeviset ska få bäst effekt
 • Att hantera bevismedlet syn

Övrigt:

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha tillgång till AB 04 samt ABT 06.

Målgrupp:

Målgruppen är ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder i tvister som rör fastighetsrätt.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.