Många tvister i allmän domstol och skiljeförfarande rör fastigheter. Dessa tvister innebär inte sällan processrättsliga utmaningar som skiljer dem från andra tvister.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,68 av 5,0 ⭐


Den här kursen är helt inriktad på fastighetsrelaterade processer och analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp och genomdrivas.

Kursens tyngdpunkt ligger på mål om förvärv av fastighet och bostadsrätt (inklusive fel i fastighet och bostadsrätt) samt på kommersiell hyresrätt. Vi tar upp de betydelsefulla civilrättsliga och processrättsliga regler som bör styra ombudens agerande för att framgång ska nås. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Vi uppmärksammar det stärkta skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter enligt prop. 2021/22:171 (ikraftträdande vid årsskiftet 2022/23). Också förvärv av s.k. ägarlägenheter (3D-fastigheter) tas upp.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

  • Hur grunden bör formuleras i ett mål om förvärv av fastighet eller bostadsrätt
  • Hur tvister om lokalhyresgästens rättigheter eller skyldigheter bör drivas
  • Gränsdragningen mellan avdrag på priset och skadestånd
  • Gränsdragningen mellan avhjälpandeersättning och skadestånd
  • Hur bevisuppgiften bör se ut
  • Hur sakkunnigbeviset får bäst effekt

Målgrupp

Målgruppen är ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder i tvister som rör fastighetsrätt.

Syfte

Syftet med kursen är att lära ut metoder för att bemästra de särskilda svårigheter som fastighetsrelaterade tvister ger upphov till.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 15 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Blanka Kruljac Rolén
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer