En fortsatt globalisering i kombination med en pandemi har ökat många arbetsgivares behov att få till en förändring av arbetstagarens anställningsvillkor under en pågående anställning. Samtidigt började nya regler i lagen om anställningsskydd att tillämpas från och med 1 oktober 2022, vilken bland annat syftar till att tydliggöra den anställdes anställningsvillkor. Välkommen till en aktuell e-kurs med advokaterna Dino Kalamujic och Johan Sundberg.

Frågor om hur arbetsgivare kan gå till väga för att genomföra ändringar i anställningsvillkor har därför hamnat högt upp på tapeten.  Vad kan och får arbetsgivaren göra vad gäller exempelvis hemarbete, omplacering, sänkning av lön eller andra förändringar i anställningsförmånerna?

Under denna tvåtimmarskurs går arbetsrättsexperterna Dino Kalamujic och Johan Sundberg igenom vad som gäller för arbetsgivare vid förändring av anställningsvillkor. Relevanta arbetsrättsliga regler och praxis från Arbetsdomstolen kommer att gås igenom i syfte att skapa förståelse för de alternativt till förändring av anställningsvillkor som finns att använda sig av.

Föreläsarna ger praktiska råd och tips och går igenom exempelsituationer samt berör hur ensidiga förändringar kan genomföras.

Som deltagare får du kunskap om

  • Relevanta arbetsrättsliga regler och förhandlingsskyldighet
  • Praxis från Arbetsdomstolen som rör förändring av anställningsvillkor
  • Praktiska råd och tips
  • Exempelsituationer

Målgrupp

Bolagsjurister, HR-chefer, HR/rekryteringsansvariga och andra ansvariga/chefer som arbetar personalfrågor.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildningen är att du efter genomförd kurs fått ökade kunskaper om relevanta regler och praxis gällande hur anställningsvillkor kan ändras samt om vad som utgör ett anställningsvillkor.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2022 och är 1h och 45min lång.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Dino Kalamujic
Partner/Advokat
Läs mer
presentation-board 20
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer