Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett regelverk som i princip alla verksamheter behöver följa vid användning av personuppgifter. Brott mot GDPR kan bland annat leda till minskat förtroende från kunder, anställda och samarbetspartners, men även renomméskada samt skadestånd och höga sanktionsavgifter.

Det är därför viktigt att förstå vad GDPR innebär och vilka krav som regelverket ställer på verksamheter i praktiken. I kursen kommer grunderna i GDPR att närmare förklaras, till exempel centrala definitioner, de grundläggande principerna i GDPR, hur ansvarsroller bedöms, metoder för att fastställa vilka personuppgifter som får användas, för hur länge och vilken rättslig grund som är tillämplig, registrerade individers rättigheter enligt GDPR, samt vikten av GDPR-förvaltning och tips på hur systematiskt dataskyddarbete kan gå till.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,85 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

 • Varför det är viktigt att följa GDPR.
 • Grundläggande förståelse för GDPR och när regelverket är tillämpligt.
 • Vilka krav som GDPR ställer på verksamheter i praktiken.
 • Praktiska metoder och principer för att följa och förvalta GDPR.

Klicka på ”Visa kursprogram” för se upplägget för e-kursen.

Syfte med utbildningen

Grundläggande förståelse för kraven i GDPR och verktyg för att i praktiken kunna identifiera och vidta åtgärder i syfte att höja efterlevandsnivån av GDPR inom verksamheten.

Målgrupp

Bolagsjurister, dataskyddsombud, dataskyddsspecialister, HR, ledande befattningshavare

 1. Vad är en personuppgift?
 2. Varför är GDPR viktigt?
 3. Varför är viktigare än vad, men vad är också viktigt…
 4. Ansvarsroller: olika aktörer kan ha olika roller enligt GDPR
 5. Registrerade individers rättigheter
 6. Förvaltning, systematiskt dataskyddsarbete och förändringshantering
 7. Incidenthantering och skydd för personuppgifter
 8. Test och utveckling
 9. Var kan vi spara uppgifter, kan vi använda leverantörer utanför EU?

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i februari 2023 och är 2h lång. Den avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 18
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 12
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer