Den nya visselblåsarlagen började gälla den 17 december 2021 och innebär att skyddet för visselblåsare har förstärkts. Alla företag med minst 50 arbetstagare måste senast i december 2023 ha infört visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden. Under denna e-kurs ger advokaterna Johan Sundberg & Johan Thörn dig en introduktion till den nya lagen.

Visselblåsarlagen, eller lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, som den egentligen heter, utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya mer omfattande krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,67 av 5,0 ⭐


Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion, dvs. inrättat särskilda interna rapporteringskanaler. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Utöver anställda så omfattas även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att av skyddet.

I denna e-kurs går föreläsarna och advokaterna Johan Sundberg och Johan Thörn, som är experter inom arbetsrätt och GDPR och under årens lopp har föreläst på mängder av kurser ihop, igenom den nya lagen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

  • Huvuddragen i visselblåsardirektivet och den nya visselblåsarlagen
  • Vad skyddet i den nya visselblåsarlagen omfattar
  • Utformning av interna kanaler
  • Externa visselblåsarkanaler
  • Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem
  • Sanktioner och tillsyn
  • Praktiska tips och råd

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners, fackliga ombudsmän och andra som behöver kunskap om visselblåsarlagen

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i mars 2023 och är 75 minuter lång samt kommer med avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 18
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 12
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer