Välkommen till en ny kurs om kartor, GIS och juridik under ledning av Svante Nilsson och Johan Benjaminsson. I denna kurs ligger fokus på den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

Vi börjar dagen med att gå igenom lagreglerna för mätning och insamling från mark respektive drönare. I pass två går vi igenom handbok för digitala grundkartor, en viktig grund i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. På eftermiddagen fördjupar vi oss i föreskrifterna och de allmänna råden för plankartan och planbeskrivningen. Avslutningsvis går vi igenom juridiken om digitalisering av befintliga detaljplaner med fokus på grafisk tolkning.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vilka regler som gäller för att få samla in, upprätta och bearbeta kartdata från luften
  • Lagar och riktlinjer för att flyga och mäta med drönare
  • Tillgänglighetsdirektivet i förhållande till webbkartor
  • Grundkartor och vad som är extra viktigt i dem när detaljplanerna är digitala med utgångspunkt från handboken.
  • Digitala detaljplaner med utgångspunkt i föreskrifterna
  • Vad man bör tänka på för att digitalisera befintliga detaljplaner med fokus på grafisk tolkning.

Målgrupp

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning i någon form. Kursen riktar sig även till de som i sitt arbete tar del av kartor med rättsverkan som exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskartor. Dessa personer finns så väl inom den offentliga som den privata sektorn.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Lagar och riktlinjer för mätning, fotografering och laserscanning från luften.
Fördjupning om lagar och riktlinjer för att flyga och mäta från en drönare
– Tillstånd att använda drönare kommersiellt
– Tillstånd att flyga i kontrollerad luft
– Tillstånd att sprida bilder/filmer
o GDPR/Dataskyddsförordningen
o Lagen om skydd för geografisk information
– Tillstånd om kameraövervakning
o Rättsfall från högsta förvaltningsrätten
o Exempel på tillstånd som länsstyrelsen gett
o Information om kommande lagändringar/arbete
– Tillstånd att använda särskilda frekvenser
Tillgänglighetsdirektivet – publicera webbkartor

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Handbok för digitala grundkartor

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Föreskrift för digitala detaljplaner
Plankarta
Planbeskrivning
Boverkets allmänna råd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Digitalisering av befintliga detaljplaner med fokus på grafisk tolkning
Övning+ rättsfall

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

22 Sep 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 22 Okt 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 22 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer