Välkommen till en ny kurs om kartor, GIS och juridik under ledning av Svante Nilsson och Johan Benjaminsson. I denna kurs ligger fokus på den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

Vi börjar dagen med att gå igenom lagreglerna för mätning och insamling från mark respektive drönare. I pass två går vi igenom handbok för digitala grundkartor, en viktig grund i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. På eftermiddagen fördjupar vi oss i föreskrifterna och de allmänna råden för plankartan och planbeskrivningen. Avslutningsvis går vi igenom juridiken om digitalisering av befintliga detaljplaner med fokus på grafisk tolkning.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vilka regler som gäller för att få samla in, upprätta och bearbeta kartdata från luften
  • Lagar och riktlinjer för att flyga och mäta med drönare
  • Tillgänglighetsdirektivet i förhållande till webbkartor
  • Grundkartor och vad som är extra viktigt i dem när detaljplanerna är digitala med utgångspunkt från handboken.
  • Digitala detaljplaner med utgångspunkt i föreskrifterna
  • Vad man bör tänka på för att digitalisera befintliga detaljplaner med fokus på grafisk tolkning.

Målgrupp

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning i någon form. Kursen riktar sig även till de som i sitt arbete tar del av kartor med rättsverkan som exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskaror. Dessa personer finns så väl inom den offentliga som den privata sektorn.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Lagar och riktlinjer för mätning, fotografering och laserscanning från luften.
Fördjupning om lagar och riktlinjer för att flyga och mäta från en drönare
– Tillstånd att använda drönare kommersiellt
– Tillstånd att flyga i kontrollerad luft
– Tillstånd att sprida bilder/filmer
o GDPR/Dataskyddsförordningen
o Lagen om skydd för geografisk information
– Tillstånd om kameraövervakning
o Rättsfall från högsta förvaltningsrätten
o Exempel på tillstånd som länsstyrelsen gett
o Information om kommande lagändringar/arbete
– Tillstånd att använda särskilda frekvenser
Tillgänglighetsdirektivet – publicera webbkartor

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Handbok för digitala grundkartor

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Föreskrift för digitala detaljplaner
Plankarta
Planbeskrivning
Boverkets allmänna råd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Digitalisering av befintliga detaljplaner med fokus på grafisk tolkning
Övning+ rättsfall

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 31 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer