BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

Auktoriserat utbildningsföretag

Många VA-bolag och kommuner har märkt av en ökad restriktivitet när det kommer till att bilda ledningsrätt för allmänna VA-ledningar. På denna e-kurs reder vi ut rättsfallspraxis och ger tips på hur man kan agera för att komma framåt. Kursen inleds med en kortare beskrivning av skillnaden mellan ledningsrätt och servitut för att därefter gå igenom rättsfallspraxis för ledningsrätt för allmänna och enskilda ledningar. Efter genomgången går vi genom ett antal vanligt förekommande case där vi ger tips och råd kring hur man kan agera.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Skillnad på ledningsrätt och servitut
  • När det är möjligt att bilda ledningsrätt för VA
  • När det inte är möjligt med ledningsrätt för VA
  • I vilka fall det först krävs beslut om verksamhetsområde för att kunna bilda ledningsrätt för VA
  • Enskilda aktörers möjlighet till ledningsrätt för VA
  • Hur ansökningar om ledningsrätt kan läggas upp utifrån några vanliga typfall

Målgrupp:

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med ledningsrätter för VA (vatten och avlopp).  Kursen riktar sig även till markägare och de som företräder markägare. Dessa personer finns så väl inom den offentliga som den privata sektorn. Exempelvis VA-ingenjörer, projektledare, mark- och exploateringsingenjörer, jurister, advokater och markförhandlare.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen spelades in i oktober 2023 och är 1,5 timmar och innehåller kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer