Välkommen till Markdagen 2022, en årligen återkommande nyhetsdag under ledning av Fredrik Warnquist och Ulf Jensen.

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfällen för frågor och diskussion.

Alla våra nyhetsdagar utgår från aktuella nyheter. Under nyhetsdagen 2022 kommer följande att behandlas:

  • Exploateringsavtal vid fastighetsreglering
  • Översiktsplanens ökade betydelse
  • Ledningsrätt för mobilbasstationer på hustak
  • Ändras strandskyddet?
  • Avstyckning för bostadsändamål inom strandskydd
  • Omprövning och bildande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp
  • Lantmäteriets förslag om stämpelskatt på fastighetsbildning
  • Planstridigt vägservitut inom allmän plats
  • Bygglov och intrång i andras egendom
  • Byggande på jordbruksmark

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer