Välkommen till Markdagen 2023, en årligen återkommande nyhetsdag under ledning av Fredrik Warnquist och Ulf Jensen.

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfällen för frågor och diskussion.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter sommaren. Under nyhetsdagen 2022 behandlades bl.a. följande:

  • Exploateringsavtal vid fastighetsreglering
  • Översiktsplanens ökade betydelse
  • Ledningsrätt för mobilbasstationer på hustak
  • Ändras strandskyddet?
  • Avstyckning för bostadsändamål inom strandskydd
  • Omprövning och bildande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp
  • Lantmäteriets förslag om stämpelskatt på fastighetsbildning
  • Planstridigt vägservitut inom allmän plats
  • Bygglov och intrång i andras egendom
  • Byggande på jordbruksmark

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Göteborg

15 Mar 2023

Kurslokal:
Lokal meddelas

Platser finns

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

22 Mar 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 22 Apr 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 22 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer