Markdagen är en årlig nyhetsdag under ledning av Fredrik Warnquist och Ulf Jensen. Den tar upp  frågor som är aktuella inom markområdet som exempelvis tomträttshavarens skydd vid uppsägning, om grannens rivningslov kan överklagas samt om servitut anses vara hinder för bygglov. 


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,80 av 5,0 ⭐


Markdagen passar dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Under kursdagen kommer det att finnas gott om tillfällen för frågor och diskussioner.

Under Markdagen 2024 behandlas följande:

 • När får man använda grannens väg i stället för att ordna väg på sin egen fastighet?
 • Vilket skydd har tomträttshavaren vid uppsägning?
 • Tomträttsavgäldens storlek, särskilt om avgäldsräntan.
 • Praxis om brukningsvärd jordbruksmark
 • Vem är rågranne till en fastighet med flera skiften?
 • Vad innebär ”skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden” i 4 kap 36 § PBL?
 • Löpande vite vid rättelseföreläggande
 • Kan grannens rivningslov överklagas?
 • Är servitut ett hinder mot bygglov?
 • Bygglov för pergola och förvaringstält
 • Hantering av lös egendom vid bildande av gemensamhetsanläggning
 • Ersättning när bostadsfastighet blir av med sin strandkontakt
 • Mindre avvikelse vid avstyckning inom detaljplan
 • Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper går inte att överklaga

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 19 Jun 2024

On Demand
T.o.m. 19 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer