Välkommen till Markdagen 2024, en årligen återkommande nyhetsdag under ledning av Fredrik Warnquist och Ulf Jensen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,86 av 5,0 ⭐


Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfällen för frågor och diskussion.

Nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Den slutgilitga agendan kommer därför att färdigställas närmre inpå kurstillfället.

Under Markdagen 2023 behandlades följande ämnen:

 • Ny tillåtande praxis för strandskyddet gällande stora bostadsfastigheter
 • Fastighetsbestämning och ändring av vägservitut
 • Servitut hindrade inte bygglov för garage
 • Klander av stämmobeslut om elbilsladdning i samfällighetsförening
 • Ledningsrätt och relationen till stadsutveckling
 • Fastighetsbildning och skyddet för jordbruksmark
 • Lokalisering och delaktighet i gemensamhetsanläggningar
 • Osannolikt att stämpelskatt införs vid fastighetsbildning
 • Planbeskrivningens betydelse vid tolkning av detaljplan
 • Reducerad bygglovsavgift
 • Särkrav som villkor för slutbesked
 • När är kravet på syn befogat?
 • Annan liten byggnad och byggsanktionsavgift
 • Nya risker för att detaljplaner överklagas
 • Vem är rågranne när fastigheten har flera skiften?
 • HD preciserar hur planavgift kan fastställas

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Göteborg

14 Mar 2024

Kurslokal:
Lokal meddelas

Platser finns

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

21 Mar 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 21 Apr 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 21 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer