Kursens fokus är att rättsligt och praktiskt belysa alla ingående delar i ett avtal om avslut av anställning.

Livesändning – kurstillfället den 21 april kommer enbart att livesändas. Kurstillfället den 11 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen behandlar under vilka förutsättningar som man kan träffa avtal om avslut om anställning och vad som skall ingå i ett avtal om avslut om anställning. Vidare behandlas även vad det innebär att t.ex. avtala om arbetsbrist/uppsägning på grund av personliga skäl, lön och andra ersättningar och sekretess.

Kursen är en fortsättnings- och fördjupningskurs till grundkursen med samma namn och kommer således att fokusera på följande innehåll.

 • Avtalsrättsliga förutsättningar att ingå avtal om avslut av anställning
 • När skall anställningen avslutas?
 • Problem med att kvarstå i anställningen
 • Vilken ersättning skall/bör/kan arbetstagaren erhålla?
 • Lönerevision under lång uppsägningstid?
 • Hur skall semesterfrågor hanteras?
 • Hur skall sekretessfrågor hanteras?
 • Hur skall immateriella rättigheter hanteras?
 • Vad innebär en slutreglering av avtalet?
 • Vad händer om det blir tvist på avtalet?

Målgrupp:

HR-chefer, HR-handläggare/generalister, VD, arbetsrättsjurister, ombudsmän/förhandlare.

 

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Kort repetition av grundkursen avseende saklig grund för uppsägning och omplacering samt hur man förhandlar avtal om avslut av anställning

 • 10.30 – 11:45

  Pass II
  Avtalsrättsliga förutsättningar att ingå avtal om avslut av anställning
  När skall anställningen avslutas?
  Problem med att kvarstå i anställningen
  Vilken ersättning skall/bör/kan arbetstagaren erhålla?

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Lönerevision under lång uppsägningstid?
  Hur skall semesterfrågor hanteras?
  Hur skall sekretessfrågor hanteras?
  Hur skall immateriella rättigheter hanteras?

 • 14:30-16:00

  Pass IV
  Vad innebär en slutreglering av avtalet?
  Vad händer om det blir tvist på avtalet?

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.