Välkommen till en e-kurs om bokföring av omställningsbidrag med Peter Berg. E-kursen behandlar stöden som inryms inom reglerna för omställningsstödet, samt hur stöden redovisas och beskattas.

E-kursen riktar sig till företagare som använder sig av omställningsstödet, redovisningskonsulter som ska hantera stödet i löpande redovisning och bokslut, samt revisorer som granskar berörda företag.

E-kursen kommer att behandla följande:

  • Hur och när omställningsstödet ska beskattas.
  • Omställningsstöd, förstärkt omställningsstöd och nedstängningsstöd.
  • Beslut, förslag och praxis gällande omställningsstöd.
  • Stödperioder och ansökningsperioder.
  • Redovisning och beskattning av mottaget stöd.
  • Periodisering av stöd i bokslutet.
  • Rättsfall om omställningsstödet och värdeöverföringar.
  • Vilken valfrihet det finns för i vilket bokslut omställningsstödet ska tas upp.

E-kursen kommer inte att beröra ansökan och återrapportering om stöden.

E-kursen livesändes i form av ett webbinarium den 18 maj  och pågår i 60 minuter.