Denna e-kurs med f.d. justitieråd Martin Borgeke är en fristående påbyggnad till Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,62 av 5,0 ⭐


Genom dessa kurserna lär du dig vilka grundvalar som påföljdssystemet vilar på. Du får också en rad tips om hur du som försvarare bör argumentera inför rätten i påföljdsfrågan och om hur du på bästa sätt kan tillvarata din klients intresse av att få en så lindrig påföljd som möjligt.

Denna kurs omfattar de regler som har betydelse för valet av påföljd, dvs. för frågan om påföljden ska bli fängelse eller ett alternativ till fängelse, främst villkorlig dom eller skyddstillsyn. Här ingår frågor om påföljdernas inbördes stränghet och om uppdelat påföljdsval. Den centrala påföljdsvalsregeln i 30 kap. 4 § BrB gås igenom noggrant, särskilt betydelsen av brottslighetens art för påföljdsvalet. Också i denna del behandlas betydelsen av den tilltalades ungdom. Slutligen redovisas de regler som gäller för kontraktsvård, samhällstjänst och fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB.

Reglerna om påföljdsbestämning kan betraktas som någon form av juridikens färskvara. Det betyder att lagändringar är tämligen vanliga, men att det också sker en betydande rättsutveckling i praxis. Kurserna bygger därför i stor utsträckning på olika vägledande rättsfall från HD.

Innehåll i e-kursen

  • Påföljdernas inbördes stränghet
  • Gemensam påföljd eller uppdelat påföljdsval?
  • Centrala påföljdsvalsregeln i 30 kap. 4 § BrB
  • Brottslighetens art
  • Betydelsen av den tilltalades ungdom
  • Valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn
  • De särskilda skälen för villkorlig dom respektive skyddstillsyn
  • Skyddstillsyn och fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB
  • Kontraktsvård, samhällstjänst och fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB

 

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen omfattar ca 3 utbildningstimmar inklusive avslutande kontrollfrågor.

E-kursen är inspelad hösten 2019.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Martin Borgeke
Fd. justitieråd
Läs mer