Martin Borgeke

Fd. justitieråd

Martin Borgeke, före detta justitieråd och ledamot av Högsta domstolen, är expert inom straffrätt. Martin Borgeke har föreläst hos BG Institute under många år och får ständigt höga betyg från utvärderingar. Martin är författare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016) , huvudförfattare till boken Studier rörande påföljdspraxis m.m. (6 uppl. 2018), samt författare och medförfattare till ett flertal uppsatser i främst straffrättsliga ämnen.

 Image of

Martin Borgeke föreläser på följande kurser

Straffrätt
Påföljdsbestämning för försvarare - psykiskt störda lagöverträdare, påföljder för unga och 34 kap. BrB
Betyg 4.57 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

I denna e-kurs diskuterar Martin Borgeke bland annat frågor om psykiskt störda lagöverträdare, de särregler som gäller för ungdomar, det viktiga 34 kap. BrB om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom.

LÄS MER
Straffrätt
Påföljdsbestämning för försvarare - de regler som har betydelse för valet av påföljd
Betyg 4.62 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Denna e-kurs lägger fokus på de regler som har betydelse för valet av påföljd, dvs. för frågan om påföljden ska bli fängelse eller ett alternativ till fängelse, främst villkorlig dom eller skyddstillsyn.

LÄS MER
Straffrätt
Påföljdsbestämning för försvarare - vad som har betydelse för utmätandet av straff
Betyg 4.52 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2.5 timmar

Genom denna e-kurs lär du dig vilka grundvalar som påföljdssystemet vilar på. Föreläsaren Martin Borgele ger en rad tips om hur du som försvarare kan och bör argumentera inför rätten i påföljdsfrågan.

LÄS MER