Välkommen till vår nya utbildningsserie i praktisk skadeståndsbedömning med föreläsaren Marcus Radetzki. Serien består av fyra olika delar, modul 1-4, som utgörs av en kursdag vardera. På denna första kursdag, modul 1, får du som deltagare en grundlig och fördjupande genomgång samt mer allmänna kunskaper i praktisk skadeståndsbedömning inom framför allt utomobligatoriska förhållanden, men till viss del även inom kontraktsförhållanden.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.91 av 5.0 ⭐


”En av de bästa kurser jag gått! Lathunden är helt suverän. Det är den typen av verktyg man behöver som praktiserande. Marcus är helt suverän som lärare. Pedagogisk och rolig att lyssna på. Uppskattar särskilt hans konstpauser så man får tid att processa det han nyss lärt ut. Jag kan inte komma på någon förbättringspotential mer än att jag ser fram emot att han kompletterar sin bok med skadeståndsbedömningar i kontraktsförhållande.”

Anna Maria, deltagare på kursen oktober 2023


Skadeståndsjurister möter återkommande vad som i grunden är en och samma frågeställning. Denna frågeställning gäller huruvida skadeståndsansvar för inträffad skada alls föreligger och, i så fall, hur skadeståndet ska storleksbestämmas.

Med stöd i modul 1 erbjuds tre fördjupningsmoduler med specifikt sikte på miljöansvar (modul 2), produktansvar (modul 3) respektive konsultansvar (modul 4). Deltagarna avgör själva vilken eller vilka av dessa fördjupningsmoduler de önskar delta i. Utbildningsserien leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, expert inom skadestånds- och försäkringsrätt och med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.


Under denna inledande modul får deltagarna de praktiska verktyg som de behöver för att på ett systematiskt sätt kunna bedöma frågor om skadeståndsansvar och skadeståndets storlek. Anslaget är metodologiskt. Siktet är inställt på att leverera en övergripande steg- för stegmodell avseende praktisk skadeståndsbedömning som brukar uppfattas som mycket användbar.

Under arbetet med praktisk skadeståndsbedömning möter skadeståndsjuristen oundvikligen ett antal underliggande, i vissa fall mycket besvärliga, bedömningsfrågor. Det kan exempelvis vara fråga om bedömningar avseende culpa, kausalitet, adekvans eller jämkning. Även med sikte på sådana underliggande bedömningar presenteras ett antal praktiskt användbara verktyg.

Sammanfattningsvis erbjuds deltagarna bland annat följande

  • En praktiskt användbar steg- för stegmodell avseende arbetet med praktisk skadeståndsbedömning som kan nyttjas både i och utanför kontraktsförhållanden,
  • Praktiskt användbara modeller för underliggande bedömningar avseende culpa, kausalitet och adekvans,
  • Grundläggande kunskaper om tillvägagångssättet vid beräkning av skadestånd samt
  • Grundläggande kunskaper om förekommande jämkningsmöjligheter.

Övrigt/kursdokumentation

Modul 1 baseras på Radetzki senaste bok i ämnet, Skadeståndsrätt och skadeståndsbedömning, som gavs ut 2023 och ingår i kursavgiften.

För kompetensabonnemanginnehavare som önskar köpa boken kostar den 300 kr inkl. frakt. För att köpa boken via BG Institute kontakta:

kursinformation@bginstitute.se.

Målgrupp

Denna grundläggande modul om skadeståndsbedömning vänder sig till alla jurister som kommer i kontakt med skadeståndsfrågor. Det kan vara fråga om försäkringsjurister, ansvarsskadereglerare, regressjurister, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, kommunjurister med flera.

Kursen är den första delen av fyra i vår utbildningsserie om skadeståndsbedömning. Vill du veta mer om kurserna i denna  utbildningsserie?

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 01 Okt 2024

On Demand
T.o.m. 01 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 13 oktober 2023 livesändes och spelades in.

Kursen finns tillgänglig som on demand till och med den 1 oktober 2024. 

Eftersändningen har tillhörande kontrollfrågor och kvalificerar därmed till utbildningstimmar efter godkänt resultat. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer