Välkommen till vår nya utbildningsserie i praktisk skadeståndsbedömning med föreläsaren Marcus Radetzki. Denna fördjupningsdag tar specifikt sikte på skadeståndsbedömning vid konsultansvar.

Mot denna bakgrund skildras i denna modul

  • Finns det några särskilda regler som specifikt tar sikte på konsultansvar?
  • Vad krävs egentligen för att konsulten ska kunna göras ansvarig gentemot sin uppdragsgivare?
  • Vad krävs egentligen för att konsulten ska kunna göras ansvarig gentemot skadedrabbad tredje man?
  • Hur beräknas det skadestånd som en konsult kan vara skyldig att utge?
  • Vilka möjligheter till jämkning av en konsults skadeståndsansvar finns att tillgå?

Anslaget är praktiskt orienterat. Teoretiska pass varvas med praktiska övningar. Den övergripande målsättningen är att förstärka deltagarnas förmåga att föra en övertygande argumentation i skadeärenden och tvister beträffande konsultansvar.

Målgrupp

Denna modul vänder sig till jurister som kommer i kontakt med frågor om konsultansvar. Det kan vara fråga om försäkringsjurister, bolagsjurister, ansvarsskadereglerare, regressjurister, advokater, biträdande jurister med flera.


Denna utbildningsserie består av fyra olika delar, modul 1-4, som utgörs av en kursdag vardera. Modul 1 ger deltagarna en grundlig och fördjupande genomgång samt mer allmänna kunskaper i praktisk skadeståndsbedömning inom framför allt utomobligatoriska förhållanden, men till viss del även inom kontraktsförhållanden.

Med stöd i modul 1 erbjuds tre fördjupningsmoduler med specifikt sikte på miljöansvar (modul 2), produktansvar (modul 3) respektive konsultansvar (modul 4). Deltagarna avgör själva vilken eller vilka av dessa fördjupningsmoduler de önskar delta i.

Utbildningsserien leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, expert inom skadestånds- och försäkringsrätt och med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

30 Mar 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 30 Apr 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 30 mars 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer