Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Avtal leder inte sällan till avtalsbrott. En av de vanligaste påföljderna vid avtalsbrott är skadestånd.

Den här kursen är helt inriktad på tvister om avtalsgrundade skadestånd. Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp. Vi går igenom ansvarsgrunder, orsakssamband och olika skadors beräkning. Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång med en talan om skadestånd (alt. försvar mot en talan om skadestånd).

Kursdagen kommer uteslutande att fokusera på de särskilda tillämpningsproblem som skadestånd i avtalsförhållanden ofta föranleder. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området. 

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Vad som ska bevisas i avtalsrättsliga tvister om skadestånd
  • Skillnaderna mellan en talan grundad på underlåtenhet och en talan grundad på handling
  • Hur olika skador beräknas och presenteras, särskilt utebliven vinst och efter hävning
  • Hur du avgör om en fastställelse- eller fullgörelsetalan bör föras
  • Jämkningsgrunder
  • Rättegångskostnadsfrågor

 

Målgrupp

Ombud som processar i tvister som rör skadestånd i avtalsförhållanden.

Kursen Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden kan deltagarna med fördel också gå. Kurserna kan tas i valfri ordning.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

11 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 11 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fanny Gleiss Wilborg
Advokat
Läs mer
presentation-board 6
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer