Välkommen till en e-kurs om utstationering med advokaterna och arbetsrättsexperterna Johan Sundberg och Dino Kalamujic.

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Som arbetsgivare har man ett långtgående ansvar när man tar emot anställda från ett annat land. Utstationering regleras på ett annat sätt än traditionell arbetskraftsrörlighet, då den utstationerade omfattas av bestämmelser både från landet den befinner sig i och hemlandet.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,38 av 5,0 ⭐


Under denna e-kurs går föreläsarna igenom vad som är viktigt att tänka på för arbetsgivare vid utstationering av arbetstagare. Bland annat behandlas när det är fråga om utstationering, vilka regler och villkor som måste tillämpas och vad som gäller avseende fackliga organisationers möjlighet att kräva kollektivavtal. Slutligen berörs även anmälningsskyldighet.

Som deltagare får du kunskap om

  • De nya kraven i 6 c § LAS om information till anställda som ska skickas ut från Sverige
  • När är det fråga om utstationering?
  • Vilka bestämmelser i svensk lag gäller för utstationerade arbetstagare?
  • Vilka ytterligare bestämmelser gäller vid s.k. långvarig utstationering?
  • Kollektivavtalsvillkor vid utstationering
  • Anmälningsskyldighet
  • Eventuella sanktioner vid bristande hantering av utstationering
  • Praktiska råd och tips

Syfte med utbildningen:

Syftet med e-kursen är att du som deltagare ska få den kunskap som krävs för att säkerställa att utstationerad personal har rätt till ett grundläggande skydd i det land dit denne sänds och på så vis undvika eventuella sanktioner.

Målgrupp:

Bolagsjurister, HR-chefer, HR/rekryteringsansvariga och andra ansvariga/chefer som arbetar med personalfrågor.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i februari 2023 och är 2 timmar lång.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Dino Kalamujic
Partner/Advokat
Läs mer
presentation-board 19
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer