Hur kan du göra om du har att hantera besvärliga människor, som kanske har personlighetsstörningar? Ofta finns det människor du behöver bemöta på ett bra sätt, både privat och på jobbet.

För att bemötandet ska bli så bra som möjligt behöver du fundera över vad som är syftet, vad vill du åstadkomma, samt vad det är för situation ni har hamnat i. Du kommer långt med sunt förnuft och en förmåga att möta ”vanliga” människor. Det som fungerar med normalfungerande människor fungerar vanligen även med de med personlighetsavvikelser.

Är din chef eller kollega en psykopat?

Det är en populär frågeställning som du säkert har sett i tidningar, men finns det någon sanning bakom och är det vanligt förekommande? Egentligen behövs inte en etikett på personen, utan du behöver ha verktyg för att hantera eventuella problem på, oavsett om du har att göra med någon som har en personlighetsstörning eller bara har en dålig inställning i allmänhet.  En person som har en personlighetsstörning klarar dock inte kritik och ser den som ett angrepp vilket kan framkalla starka negativa känslor och beteenden. Dessutom ställer dessa personer i högre grad till besvär för människorna runt omkring och det är bra att känna till hur dessa människor agerar för att kunna hantera en situation på arbetsplatsen.

Det är inte ovanligt med en chef eller kollega, som är trevlig, rolig och förstående – så länge dessa gör vad denne vill – men som svänger i sitt bemötande och blir sur, otrevlig, nedlåtande och arrogant om kollegan ifrågasätter eller på annat sätt gör det besvärligt för chefen eller kollegan.

Detta är ofta ett beteende som många på arbetsplatsen mår dåligt av. De flesta gör därför sitt yttersta för att vara till lags genom att kväva sina egna önskemål och idéer. Om detta pågår på din arbetsplats är det viktigt är att vara medveten och på något vis få stopp på det.

Detta är oerhört svårt för de flesta människor. Vanligen finns det ju djupt liggande förklaringar till att man tillåtit situationen att uppstå och vidmakthållas, men priset för att låta detta pågå är högt. Vi befinner oss alla i en existentiellt betingad konflikt mellan å ena sidan vårt behov av att höra till, samarbeta och anpassa oss och å andra sidan vårt behov av att värna våra gränser och vår integritet. Alla måste vi hitta en balans som fungerar för oss, de flesta prioriterar samarbete alltför mycket och får betala ett pris i form av skadad integritet och sviktande självkänsla. Att hävda oss på ett bra och tydligt sätt med vänlighet utan att vara nedlåtande eller kränkande, är viktigt för vår självkänsla och självrespekt.

Varje människa är unik och behöver bemötas individuellt, vare sig hon är frisk eller sjuk och det viktigast är alltid vår förmåga till ett gott allmänmänskligt bemötande. Med sunt förnuft, tid och basala kunskaper om psykologi och psykisk ohälsa kommer man väldigt långt.

Har du goda kunskaper om psykiska störningar kan hjälpa oss att bemöta den drabbade optimalt och få till en förändring. Kunskaperna ger dig självförtroende och skapar trygghet.

Hantera konflikter med hjälp av Nonviolent Communication

Att prata med någon som är stressad, upprörd eller arg kan vara utmanande. Det viktigaste är att du själv håller dig lugn och inte tar saker personligt, eftersom det många gånger inte handlar om dig. Försök vara närvarande och lyssna med empati efter den underliggande känslan och vilka behov som ligger bakom. Nonviolent Communication (NVC) är ett verktyg som kan hjälpa dig att hantera en konfliktfylld situation på ett effektivt sätt.

Så här fungerar Nonviolent Communication:

 1. Lyssna och observera på ett empatiskt sätt: Försök att verkligen förstå den andras synpunkt genom att lyssna på vad de säger och hur de uttrycker det och bekräfta att de har rätt att känna som de gör. Du behöver inte hålla med om vad de tycker men visa att de har rätt till sin känsla. Undvik att döma eller kritisera dem.
 2. Identifiera deras känslor: Försök att identifiera vilka känslor personen uttrycker och uttryck det för dem. Till exempel, ”Jag hör att du är arg”.
 3. Uttryck din uppfattning: Berätta för personen vad du upplever i situationen och hur du känner dig. Till exempel, ”Jag känner mig ledsen när du pratar med mig på det sättet”.
 4. Uttryck dina behov: Försök att klargöra vilka behov som inte blir tillfredsställda i situationen och försök att hitta en lösning tillsammans. Till exempel, ”Jag behöver respektfull kommunikation för att känna mig trygg i vår interaktion”.
 5. Föreslå en lösning: Försök att föreslå en lösning som tillfredsställer båda parternas behov. Till exempel, ”Kanske vi kan försöka kommunicera på ett annat sätt för att undvika missförstånd i framtiden?”

Det är viktigt att komma ihåg att NVC handlar om att skapa en atmosfär av ömsesidig förståelse och respekt, även när man hanterar konfliktfyllda situationer. Genom att lyssna empatiskt, identifiera känslor, uttrycka dina egna behov och föreslå en lösning kan du bidra till att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt.

15 snabba tips för att bemöta någon som är arg och upprörd

 1.  Försök först att förstå, först därefter att själv bli förstådd.
 2.  Dörröppnare: Be dem berätta mer
 3.  Lyssna efter den underliggande känslan.
 4.  ”Spegla” vad du uppfattar att den andre säger.
 5.  Validera och bekräfta den andras känslor genom att visa att det personen känner är okej.
 6.  Använd ”jag-budskap”.
 7.  Visa sympati: Visa att du står på samma sida eller att du vill väl.
 8.  Låt dig inte provoceras utan bemöt ilska med lugn och normalt tonläge.
 9.  Kränk aldrig människor! Rädda människor slåss för livet, kränkta slåss för hedern.
 10.  Var närvarande
 11.  Undvik humor eller att vädja till det vuxna i den andre.
 12.  Köp tid: Erbjud kaffe, mat, vila, paus, betänketid, värme.
 13.  Begripliggör och normalisera. Klart du blir upprörd när du råkar ut för detta”.
 14.  Be den andre om råd: ”Hur kan jag hjälpa dig just nu?”
 15.  Empati: förmedla vänligt vad du ser: ”Jag ser att du är upprörd just nu”.

 

Vill du fördjupa dig i ämnet? 

Michael Rangne är överläkare, specialist i psykiatri och utbildad i kognitiv psykoterapi och har tidigare haft fler kurser på BG Institute. Läs mer här:

Vill du läsa de andra delarna i artikelserien om personlighetsstörningar så hittar du de här:

Del 1: Vad är en personlighetsstörning?: Konflikter och bristande självinsikt
Del 2: Vad är en personlighetsstörning?: Hur känner du igen och skyddar dig mot psykopater och narcissister?

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE